Колотілов Сергій Володимирович - доктор хімічних наук

Колотілов Сергій Володимирович

Колотілов Сергій Володимирович

доктор хімічних наук

завідувач відділу

Телефон: +38 (044) 525 66 61
Email: s.v.kolotilov@gmail.com

Область наукових інтересів
сорбційні і каталітичні властивості пористих координаційних полімерів 3d і 4f металів; сорбційні і каталітичні властивості композитів на основі пористих речовин і оксидних або металічних наночастинок, мультифункціональні матеріали

Професійний досвід

з 2016 р.: керівник Центру колективного користування науковим обладнанням НАН України “Пористість і структура наноматеріалів", який розташовано в ІФХ НАНУ

з лютого 2015 р. – завідувач відділу пористих речовин і матеріалів ІФХ НАНУ

2013-2015: провідний науковий співробітник ІФХ НАНУ

2012: захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора хімічних наук на тему “Вплив хімічної і кристалічної будови на магнітні і сорбційні властивості мікропористих мультиспінових систем на основі поліядерних комплексів іонів 3d металів та їх нанорозмірних оксидів" за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.04 – фізична хімія (науковий консультант – чл-кор. НАН України В.В.Павліщук)

2007-2013: голова Ради молодих учених і спеціалістів ІФХ НАНУ

2006 – 2013: старший науковий співробітник ІФХ НАНУ

2003 – 2006: науковий співробітник ІФХ НАНУ

2002 (вересень  – грудень): молодший науковий співробітник ІФХ НАНУ

2002: захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук на тему “Синтез, структура, спектральні, магнетохімічні і редокс-властивості поліядерних комплексів нікелю(ІІ) з оксимвмісними лігандами" за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (науковий керівник – д.х.н. В.В.Павліщук)

Освіта
1994-1999: хімічний факультет Київського Університету ім. Т.Шевченка
1999 – 2002: аспірантура, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

Публікації
співавтор більше ніж 80 наукових статей, більше ніж 10 патентів України

Нагороди
Премія НАН України для молодих учених (2004 р., в співавторстві з к.х.н. К.С.Гавриленко і к.х.н. О.І.Приходько).

Медаль НАН України “Талант, натхнення, праця" (2007 р.).

Премія Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2010 р., разом з к.х.н. К.С.Гавриленко)

Премія Президента України для молодих вчених (2012 р., разом з к.х.н. М.Л.Середюком)

Відзнака Державного фонду фундаментальних досліджень “За вклад у науку" (2017)

Наукові зв´язки
Університет Рену (University de Rennes 1), м. Рен, Франція – проф. Л.Уаб (Lahcene Ouahab)
Університет Дрекселя, м. Філадельфія, США – проф. А. Едісон (A. Addison)

Тематика спільних досліджень: синтез, структура і властивості поліядерних комплексів і координаційних полімерів

Вибрані публікації

Pavlishchuk V. V., Kolotilov S. V., Addison A. W., Prushan M. J., Butcher R. J., Thompson L. K. Mono- and Trinuclear Nickel(II) Complexes with Sulfur-Containing Oxime Ligands: Uncommon Templated Coupling of Oxime with Nitrile Inorg. Chem.1999, 38, 1759-1766.

Pavlishchuk, V. V.; Kolotilov, S. V.; Addison, A. W.; Prushan, M. J.; Schollmeyer, D.; Thompson, L. K.; Goreshnik, E. A. Synthesis, crystal and molecular structures, magnetic, spectral and redox properties of antiferro/ferromagnetic tetranuclear nickel(II) complexes. Angew. Chem., Int. Ed. Engl.2001, 40, 4734-4737.

Pavlishchuk, V. V.; Kolotilov, S. V.; Addison, A. W.; Prushan, M. J.; Butcher, R. J., Thompson, L. K. A new class of macrocyclic complexes formed via nickel-promoted macrocyclisation of dioxime with dinitrile. Chem. Commun.2002, 468-469.

Pavlishchuk, V. V.; Kolotilov, S. V.; Addison, A. W.; Prushan, M. J.; Schollmeyer, D.; Thompson, L. K.; Weyhermüller, T.; Goreshnik, E. A. Structural, magnetic and related attributes of some oximate-bridged tetranuclear nickel(II) rhombs and a dinuclear congener J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2003, 1588-95.

S.V. Kolotilov, A. W. Addison , S. Trofimenko, W. Dougherty, V. V. Pavlishchuk Efficient mechanochemical synthesis of tris(pyrazolylborate) complexes of manganese(II), cobalt(II) and nickel(II) Inorg. Chem. Commun. 2004, 7, 485-488.

S. V. Kolotilov, O. Shvets, O. Cador, N. Kasian, V. G. Pavlov, L. Ouahab, V. G. Ilyin, V. V. Pavlishchuk Synthesis, structure and magnetic properties of porous magnetic composite, based on MCM-41 molecular sieve with Fe3O4 nanoparticles J. Solid State Chem. 2006, 179, 2426-2432

S. V. Kolotilov, O. Cador, S. Golhen, O. Shvets, V. G. Ilyin, V. V. Pavlishchuk, L. Ouahab Synthesis, structure, sorption and magnetic properties of Ni(II) and Cu(II) complexes with thiosemicarbazone of 2-hydroxybenzaldehyde, bridged by 4,4′-bipyridine Inorg. Chim. Acta 2007, 360, 1883-1889.

A. S. Lytvynenko, S. V. Kolotilov, O. Cador, K. S. Gavrilenko, S. Golhen, L. Ouahab, V. V. Pavlishchuk Porous 2D coordination polymeric formate built up by Mn(II) linking of Fe3O units: influence of guest molecules on magnetic properties
Dalton Trans. 2009, 3503–3509

S. V. Kolotilov, O. Cador, P. Pointillart, S. Golhen, Y. Le Gal, K. S. Gavrilenko, L. Ouahab A new approach towards ferromagnetic conducting materials based on TTF-containing polynuclear complexes J. Mater. Chem.2010, 9505–9514.

A. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, M. Zeller, L. K. Thompson, I. O. Fritsky, A. W. Addison, A. D. Hunter A triple-decker heptadecanuclear (CuII)15(CrIII)2 complex assembled from pentanuclear metallacrowns Eur. J. Inorg. Chem.2010, 4851–4858.

R. A. Polunin, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, O. Cador, E. A. Mikhalyova, A. S. Lytvynenko, S. Golhen, L. Ouahab, V. I. Ovcharenko, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev, V. V. Pavlishchuk Topology Control of Porous Coordination Polymers by Building Block Symmetry, Eur. J. Inorg. Chem.2010, 5055–5057.

A. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, M. Zeller, O. V. Shvets, I. O. Fritsky, S. E. Lofland, A. W. Addison, A. D. Hunter Magnetic and Sorption Properties of Supramolecular Systems Based on Pentanuclear Copper(II) 12-Metallacrown-4 Complexes and Isomeric Phthalates: Structural Modeling of the Different Stages of Alcohol Absorption Eur. J. Inorg. Chem.2011, 4826–4836.

R. A. Polunin, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, O. Cador, S. Golhen, O. V. Shvets, L. Ouahab, Z. V. Dobrokhotova, V. I. Ovcharenko, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev, V. V. Pavlishchuk Structural flexibility and sorption properties of 2D porous coordination polymers constructed from trinuclear heterometallic pivalates and 4,4′-bipyridine Eur. J. Inorg. Chem.2011, 4985–4992.

V. N. Dorofeeva, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, R. A. Polunin, Z. V. Dobrokhotova, O. Cador, S. Golhen, L. Ouahab, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev 2D Porous Honeycomb Polymers versus Discrete Nanocubes from Trigonal Trinuclear Complexes and Ligands with Variable Topology Chem. Eur. J.2012, 18, 5006 – 5012.

A. V. Pavlishchuk, S. V. Kolotilov, M. Zeller, L. K. Thompson, A. W. Addison Formation of Coordination Polymers or Discrete Adducts via Reactions of Gadolinium(III)-Copper(II) 15-Metallacrown-5 Complexes with Polycarboxylates: Synthesis, Structures and Magnetic Properties, Inorg. Chem.2014, 53, 1320–1330.

A. S. Lytvynenko, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, O. Cador, S. Golhen, G. G. Aleksandrov, A. M. Mishura, V. E. Titov, L. Ouahab, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev Redox-Active porous coordination polymers prepared by trinuclear heterometallic pivalate linking with the redox-Active nickel(II) complex: synthesis, structure, magnetic and redox Properties, and electrocatalytic activity in organic compound dehalogenation in heterogeneous medium, Inorg. Chem.2014, 53, 4970–4979

S. A. Sotnik, R. A. Polunin, M. A. Kiskin, A. M. Kirillov, V. N. Dorofeeva, K. S. Gavrilenko, I. L. Eremenko, V. M. Novotortsev, S. V. Kolotilov, Heterometallic Coordination Polymers Assembled from Trigonal Trinuclear Fe2Ni-Pivalate Blocks and Polypyridine Spacers: Topological Diversity, Sorption, and Catalytic Properties, Inorg. Chem.2015, 54, 5169–5181

R. A. Polunin, N. P. Burkovskaya, J. A. Satska, S. V. Kolotilov, M. A. Kiskin, G. G. Aleksandrov, O. Cador, L. Ouahab, I. L. Eremenko, V. V. Pavlishchuk, Solvent-Induced Change of Electronic Spectra and Magnetic Susceptibility of CoII Coordination Polymer with 2,4,6-Tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine, Inorg. Chem.,  2015, 54, 5232–5238


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420