Аспірантура — Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАНУ

АСПІРАНТУРА

ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ім.Л.В.ПИСАРЖЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Аспірантура Інституту здійснює свою роботу з перших років його діяльності. Переважна більшість наукових працівників Інституту у всі роки його роботи пройшли аспірантську підготовку в стінах Інституту. Серед випускників аспірантури Інституту низка відомих вчених – академіки В. А. Ройтер (один з перших аспірантів Інституту), В. Д. Походенко, В. Г. Кошечко, В. В. Павліщук, члени-кореспонденти НАН України Я. Б. Гороховатський, Г. І. Голодець, С. Я. Кучмій, С. М. Орлик, П. Є. Стрижак, Я. Д. Лампека, С. О. Соловйов. Аспірантську підготовку в Інституті під керівництвом академіка Л. В. Писаржевського пройшов С. З. Рогинський, крупний вчений в галузі каталізу, член-кореспондент АН СРСР. Вихованцями аспірантури були О. О. Чуйко, академік НАН України, організатор та перший директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, В. В. Гончарук, академік НАН України, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, В. В. Стрелко, академік НАН України, організатор та перший директор Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України та багато інших відомих вчених.

За 90 років існування Інституту в ньому було підготовлено близько 100 докторів і 425 кандидатів наук, які не лише забезпечили успішну наукову діяльність самого Інституту, а й становили кадрову основу для створення і розвитку інших установ Відділення хімії НАН України (Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Інституту сорбції та проблем ендоекології). Ряд вихованців аспірантури є провідними науковцями відомих зарубіжних наукових центрів.

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 16.12.2016 №1511 л)

В Інституті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі 10 Природничі науки за спеціальністю 102-Хімія (спеціалізації — фізична хімія, хімічна кінетика і каталіз, фізико-неорганічна хімія).

Освітньо-наукова програма «Хімія» підготовки докторів філософії

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми “Хімія"

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України є відкритою для обговорення.

Ми будемо щиро вдячні всім зацікавленим особам (аспірантам, роботодавцям, науковцям) та фахівцям за поради та рекомендації в удосконаленні програми.

Адреси для зв’язку:

Віталій Валентинович Павліщук, заступник директора Інституту з наукової роботи shchuk@inphyschem-nas.kiev.ua

Лідія Юріївна Долгіх, вчений секретар Інституту ldolgykh@inphyschem-nas.kiev.ua

Анкети для опитування аспірантів

Анкета 1      Анкета 2      Анкета 3


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420