Бойчук Тетяна Михайлівна - кандидат хімічних наук, науковий співробітник

Бойчук Тетяна Михайлівна

Кандидат хімічних наук, науковий співробітник

відділ каталітичних окисно-відновних процесів

Україна, 03028, Київ-28, пр. Науки, 31
Телефон: +38(044)525-62-22
Email: boichuk_tm@ukr.net

Область наукових інтересів

Каталізатори і процеси комплексної очистки викидних газів промисловості та автотранспорту, особливо від оксидів азоту (І, ІІ). Процеси продукуючого каталізу за участю закису азоту, зокрема окиснювального дегідрування пропану в присутності N2O з одержанням пропілену..

Професійний досвід
Роки Посада
2002 – 2005 Аспірант
2005 – 2008 Інженер I категорії
2009 Провідний інженер
2009 – 2010
2010 – по сьогодні
Молодший науковий співробітник
Науковий співробітник

 

Освіта

Магістратура, хіміко-технологічний факультет Черкаського державного технологічного університету (2002 р);

Аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2005 р);

Кандидат хімічних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук на тему «Вплив складу Fe, Co- вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2на розклад та відновлення оксиду азоту (І)» за спеціальністю 02.00.15-хімічна кінетика і каталіз; науковий керівник чл-кор. НАН України, д.х.н., проф., Орлик С.М. (2009 р).

Вчене звання доцента (2020 р.).

 

Загальна кількість публікацій:

– 23 статті; 2 глави в колективних монографіях; 1 патент України на корисну модель; курс лекцій «Комп’ютерна хімія» та «Виконання і презентація наукових досліджень».

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 23491257300, ORCID – 0000-0002-1487-5997, ResearcherID  – M-4615-2018

 

Нагороди

Стипендія НАН України для молодих учених (2008-2010 р). 

Стипендія Президента України для молодих учених (2011-2013 р).

 

Список вибраних публікацій

1. Т.М. Бойчук, С.Н. Орлик. Активность бинарных индий- кобальтоксидных нанесенных катализаторов в реакции восстановления оксидов азота(I, II) монооксидом углерода. // Журнал прикладной химии – 2020. – Т. 93, № 2. – С. 275-281. DOI: 10.31857/S0044461820020164

2. Конышева Е.М., Бойчук Т.М., Швец А.В.. Влияние структурно-размерных и кислотных характеристик иерархичных цеолитов типа BEA и MOR на их активность в реакции совместного восстановления оксидов азота(І,ІІ) пропиленом // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2016. – Т.52, №2. – С. 89 – 95. doi.org/10.1007/s11237-016-9455-9.

3. Orlyk S.M., Boichuk T.M., Kyrienko P.I., Popovych N.O. “Structural and Functional Designs of Catalysts for Reduction of Nitrogen(I), (II) Oxides” // Adsorption Science & Technology, 2015, V. 33, N. 6-8. – P. 595-600. doi.org/10.1260/0263-6174.33.6-8.595

4. Orlyk S.M., Mironyuk T.V., Boichuk T.M., Kantserova M.R. Сobalt and its compounds in oxidation-reduction processes of environmental catalysis. In Book Cobalt: Occurrence, Uses and Properties. – NOVA Publishers.: Chemistry Research and Application. – N-Y 2013. – 334 p. – Р. 101-134.

5.  Orlik S.N., Mironyuk T.V., Boichuk T.M. Structural functional design of catalysts for conversion of nitrogen(I, II) oxides. // Theor. Experim. Chem. – 2012. –48(2). – P. 73-97.

doi.org/10.1007/s11237-012-9244-z


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420