Олена Олександрівна Парійська (Уставицька) - кандидат хімічних наук, науковий співробітник

Олена Олександрівна Парійська (Уставицька)

Олена Олександрівна Парійська (Уставицька)

кандидат хімічних наук, науковий співробітник

відділ вільних радикалів

Тел.моб.: +380939424819
Тел.роб.: +380445257577
Email: pariiska@ukr.net, o.ustavytska@gmail.com

Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-7139-2035
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55505802100

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
• 2011–2015 – аспірантка Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
• 2010-2011 – студентка факультету хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну; отримала диплом Магістра з відзнакою (спеціальність – технічна електрохімія; кваліфікація – інженер-дослідник).
• 2006-2010 – студентка факультету хімічних технологій Київського національного університету технологій та дизайну; отримала диплом Бакалавра з відзнакою (спеціальність – технічна електрохімія; кваліфікація – інженер).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
01.10.2021 до тепер, науковий співробітник, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
з 1.06.2020 по 30.09.2021, молодший науковий співробітник, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
з 1.02.2019 по 31.05.2020, провідний інженер, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
інженер 1 категорії (з 1.07.2011 по 31.01.2019), Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
технік 1 категорії (0,5 ст.) (з 01.04.2010 по 30.06.2011 під час навчання в університеті), Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ
Електрохімічний синтез графенових матеріалів, в тому числі допованих гетероатомами, зокрема азотом; встановлення механізмів перебігу та закономірностей таких процесів. Синтез (хімічний, електрохімічний) спряжених полімерів та одержання композитних матеріалів на їх основі, зокрема з електрохімічно-одержаними графеновими матеріалами та іншими вуглецевими наноматеріалами. Одержання піролізованих Co-N-C систем. Електрокаталіз, зокрема реакцій відновлення кисню, виділення водню, виділення кисню та ін.; електроаналіз, зокрема біомаркерів – допаміну, сечової та аскорбінової кислот та ін.; каталіз, зокрема реакцій гідрування етилену, хіноліну.

Професійні навички:
електрохімічні методи досліджень (у водних та неводних середовищах) – ЦВА, RDE, RRDE, DPV та ін.;
спектроскопія (FTIR, Raman, UV-vis, DLS, spectrophotometry);
мікроскопія (AFM, TEM та SEM);
XRD, XRF та XPS аналіз;
електрохімічний синтез графенових матеріалів та композитів на їх основі; синтез (хімічний, електрохімічний) спряжених полімерів та композитів на їх основі; електрокаталіз, електроаналіз, каталіз.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ (НДР) / ГРАНТИ / НАУКОВІ ПРОГРАМИ (Україна)
Виконавець науково-дослідних робіт:
1. «Створення електродних органічно-неорганічних нанокомпозиційних матеріалів на основі електропровідних полімерів для хімічних джерел струму» (заключний). Розділ «Дослідження функціональних характеристик нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів як електрокаталізаторів відновлення кисню в лужних електролітах». Вид тематики: відомча тематика; роки виконання: 2011-2013.
2. «Розроблення нових гібридних нанокомпозиційних матеріалів для літієвих акумуляторів та паливних комірок» (заключний). Розділ «Одержання із застосуванням електропровідних полімерів кобальт-азот-вуглецевих нанокомпозитів та дослідження їх як електрокаталізаторів відновлення кисню для паливних комірок». Вид тематики: відомча тематика; роки виконання: 2017-2019.
3. «Фізико-хімічні основи створення нових багатофункціональних наносистем і наноматеріалів, а також нетрадиційних процесів за їх участю» (заключний). Розділ «Одержання та функціональні властивості гібридних плівок типу електропровідний полімер (або його композит) – іонпровідний співполімер на основі частково сульфованого полістиролу». Вид тематики: відомча тематика; назва програми: «Розробка стратегії розвитку пріоритетних напрямів в хімії»; роки виконання: 2007-2011.
4. «Розробка фундаментальних основ створення нових наноструктурованих систем для процесів електрохімічного виділення водню та відновлення кисню для паливних елементів» (другий етап «Дослідження нанокомпозиційних електродів та електрокаталізаторів в процесах виділення водню, відновлення кисню та електрохімічної конверсії діоксиду вуглецю»). Розділ «Дослідження гібридних електрокаталізаторів на основі електропровідних полімерів та кобальту в процесі відновлення кисню». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»; роки виконання: 2012.
5. «Розробка фундаментальних основ створення нових наноструктурованих систем для процесів електрохімічного виділення водню та відновлення кисню для паливних елементів» (третій етап «Дослідження функціональних характеристик багатокомпонентних електрокаталізаторів в процесі відновлення кисню та наноструктурованих електродів в процесах виділення водню»). Розділ «Вплив типу вуглецевого компонента та його вмісту на електрохімічні властивості гібридних електрокаталізаторів відновлення кисню на основі електропровідних полімерів та кобальту». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»; роки виконання: 2013.
6. «Розробка фундаментальних основ створення нових наноструктурованих систем для процесів електрохімічного виділення водню та відновлення кисню для паливних елементів» (четвертий етап «Створення та дослідження нових нанокомпозиційних електродних матеріалів для воднево-кисневих паливних елементів та процесів виділення водню і утилізації СО2»). Розділ «Багатокомпонентні електрокаталізатори відновлення кисню на основі електропровідних полімерів, заліза та нанорозмірних вуглецевих носіїв». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»; роки виконання: 2014.
7. «Розробка фундаментальних основ створення нових наноструктурованих систем для процесів електрохімічного виділення водню та відновлення кисню для паливних елементів» (п’ятий етап «Дослідження характеристик нанокомпозиційних електрокаталізаторів відновлення кисню як активних шарів газодифузійних електродів та наноструктурованих електродів в процесі виділення водню з водно-органічних сумішей»). Розділ «Оптимізація способів одержання та функціональні характеристики метал-полімерних електрокаталізаторів відновлення кисню на основі електропровідних полімерів, d-металів та нанорозмірних вуглецевих носіїв». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»; роки виконання: 2015.
8. «Створення наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню на основі азотвмісних супряжених полімерів та графенових матеріалів для низькотемпературних паливних комірок» (перший етап «Одержання нових наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню для паливних комірок»). Розділи «Одержання та електрохімічні характеристики гібридних Cо-N-C та Fе-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню на основі азотвмісних спряжених полімерів» та «Встановлення впливу типу вуглецевого компоненту гібридних Me-N-C нанокомпозитів на прояв ними електрокаталітичної активності в процесі відновлення кисню». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»; роки виконання: 2016.
9. «Створення наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню на основі азотвмісних супряжених полімерів та графенових матеріалів для низькотемпературних паливних комірок» (другий етап «Дослідження функціональних характеристик наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів в процесі відновлення кисню»). Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»; роки виконання: 2017.
10. «Створення наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню на основі азотвмісних супряжених полімерів та графенових матеріалів для низькотемпературних паливних комірок» (третій етап «Дослідження наноструктурованих Me-N-C електрокаталізаторів відновлення кисню як активних шарів газодифузійних електродів»). Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»; роки виконання: 2018.
11. «Розроблення на основі карбонізованих наноструктурованих органічних спряжених полімерів гібридних електрокаталізаторів відновлення кисню для воднево-кисневих паливних комірок» (перший етап «Одержання на основі карбонізованих наноструктурованих азотвмісних спряжених полімерів гібридних електрокаталізаторів відновлення кисню для паливних комірок»). Розділи «Вплив типу нанорозмірного вуглецевого попередника кобальт-азот-вуглецевих нанокомпозитів на основі полі-2,6-діамінопіридину на їх електрокаталітичну активність в процесі відновлення кисню», «Отримання борвмісних кобальт-азот-вуглецевих електрокаталізаторів відновлення кисню та дослідження їх електрохімічних властивостей» та «Застосування структурованого поліаніліну та полі-антранілової кислоти для одержання кобальт-азот-вуглецевих електрокаталізаторів відновлення кисню з розвиненою поверхнею». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення»; роки виконання: 2019.
12. «Фундаментальні основи нових способів одержання графену (оксидів графену) та функціональних нанокомпозитів на їх основі» (перший етап «Розробка наукових основ створення механо- та електрохімічних способів одержання графенів з різним ступенем окислення та їх композитів з оксидами перехідних металів»). Розділ «Електрохімічне одержання та дослідження редокс властивостей графеноподібних матеріалів, а також їх композитів з поліаміноаренами та наночастинками срібла». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2012.
13. «Фундаментальні основи нових способів одержання графену (оксидів графену) та функціональних нанокомпозитів на їх основі» (другий етап «Дослідження функціональних властивостей нанокомпозитів на основі графену (оксидів графену) з електропровідними полімерами та оксидами перехідних металів»). Розділ «Дослідження фізико-хімічних характеристик електрохімічно одержаних графеноподібних матеріалів та функціональних властивостей композитів на основі електрохімічно відновленого оксиду графену з органічними супряженими полімерами». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2013.
14. «Фундаментальні основи створення графеноподібних 2 D-матеріалів та функціональних нанокомпозитів на їх основі» (перший етап «Одержання графеноподібних 2 D матеріалів та дослідження їх фізико-хімічних властивостей»). Розділ «Розробка електрохімічного способу одержання та функціоналізації частково окислених графенів». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2014.
15. «Фундаментальні основи створення графеноподібних 2 D-матеріалів та функціональних нанокомпозитів на їх основі» (другий етап «Одержання нанокомпозитів на основі графеноподібних 2 D матеріалів з органічними супряженими полімерами, сполуками перехідних металів, ферментами та ін.; дослідження їх фізико-хімічних властивостей»). Розділ «Одержання та електрохімічні властивості N-фунціоналізованих та нанокомпозиційних матеріалів на основі електрохімічно синтезованих багатошарових графенів». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2015.
16. «Фундаментальні основи створення графеноподібних 2 D-матеріалів та функціональних нанокомпозитів на їх основі» (третій етап «Встановлення взаємозв’язку склад-будова-властивості в одержаних графеноподібних 2 D матеріалах та нанокомпозитах на їх основі»). Розділи «Одержання, будова та функціональні властивості багатошарових графенів, модифікованих атомами азоту» та «Функціональні властивості електрохімічно одержаних нанокомпозитів на основі графенових матеріалів з органічними супряженими полімерами». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2016.
17. «Фундаментальні основи нових способів одержання графену (оксидів графену) та функціональних нанокомпозитів на їх основі». Розділ «Фізико-хімічні та функціональні властивості багатошарових графенів і нанокомпозитів на основі відновленого оксида графену з поліаміноаренами, що одержані з використанням електрохімічних підходів». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»; роки виконання: 2012-2016.
18. «Фундаментальні основи створення нових функціональних гібридних нанокомпозиційних матеріалів на основі двовимірних структур та електропровідних полімерів» (другий етап «Дослідження функціональних властивостей розроблених гібридних нанокомпозиційних матеріалів на основі двовимірних структур та електропровідних полімерів»). Розділ «Функціональні властивості кобальтвмісних композитів на основі електропровідних полімерів та нанорозмірних вуглецевих матеріалів як каталізаторів гідрування хіноліну та електрокаталізаторів виділення водню з води». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»; роки виконання: 2018.
19. «Фізико-хімічні основи створення перспективних функціональних матеріалів різного призначення на основі графенових та графеноподібних матеріалів, а також органічних спряжених полімерів» (перший етап «Одержання, встановлення складу та будови нових гібридних нанокомпозитів на основі графену, графеноподібних матеріалів та органічних спряжених полімерів»). Розділ «Одержання, встановлення складу та будови нових карбонізованих кобальт-азот-вуглецевих нанокомпозитів як каталізаторів процесу гідрування хіноліну». Вид тематики: програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України; назва програми: «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»; роки виконання: 2019.
20. «Композити нанопористих мідних пін та пористих координаційних полімерів як гетерогенні каталізатори реакцій конденсації та гідрування” (№ 69-09/06-2020) 2019-2020 рр.)

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ (НДР) / ГРАНТИ / НАУКОВІ ПРОГРАМИ (міжнародні)
1) 2019 – CERIC-ERIC proposal number 20192057 “Investigation of surface structure of Co-containing carbon nanocomposites"; виконано у Карловому універитеті (Прага, Чеська Республіка
2) 2020 – CERIC-ERIC proposal number20197047 “Investigation of active sites of Co-containing oxygen reduction/hydrogen evolution electrocatalysts", виконано у Карловому універитеті (Прага, Чеська Республіка;
3) 2021 (дистанційно) – CERIC-ERIC proposal number 20202088 “Investigation of structure of active sites in Co-N-C ORR-electrocatalysts", виконано у Карловому універитеті (Прага, Чеська Республіка
4) – Вересень 2017 Під керівництвом Павла Новака у електрохімічній лабораторії Інституту каталізу та хімії поверхні ім. Єжи Хабера Польської академії наук (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish academy of sciences) за грантом Польськкої академії наук (ПАН) молодим ученим НАН України для короткострокового стажування в науково-дослідних установах НАН. для досліджень молодих учених у закладах Польської академії наук в рамках угоди про співробітництво між Польською академією наук та Національною академією наук України.
– До кінця поточного року за умов поліпшення пандемічної ситуації заплановано аналогічне стажування під керівництвом Міхала Мосіалека у електрохімічній лабораторії Інституту каталізу та хімії поверхні ім. Єжи Хабера Польської академії наук (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish academy of sciences) за аналогічним грантом Польськкої академії наук (ПАН) молодим ученим НАН України для короткострокового стажування в науково-дослідних установах НАН.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
1) 2020-2022 (за умов успішної щопіврічної атестації) -стипендіат стипендії Президента України за високі досягнення молодого вченого у науці;
2) 2021 – Лауреат премії Київcького міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва в номінації «наукові досягнення»;
3) 2018-2020 – стипендіат стипендії Національної академії наук України за високі досягнення молодого вченого у науці;
4) 2020 – Лауреат премії Верховної Ради України для молодих вчених за роботу «Розроблення нових підходів до створення 2D-структур і композитів на їх основі для важливих каталітичних та електрокаталітичних процесів» у співавторстві з к.х.н. Курмачем М.М.
5) 2015 – Диплом за кращу презентацію видатних досягнень у постерній сесії молодих учених у секції: Natural sciences and Technology; на конференції The Humboldt-Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum & Polish Chemical Society “Ethics in Science and Life”. Торунь, Польща. Травень 10-13, 2015;
• 2016 – Лауреат ІІІ премії за усну доповідь на XLVII конференції-конкурсі молодих вчених і спеціалістів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
• 2017 – Друга премія на конференції Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge” на секції молодих учених Natural Sciences & Technology; Краків, Польща. Червень 22-25, 2017;
• 2018 – Лауреат ІІ премії за усну доповідь XLIX конференції-конкурсі молодих вчених і спеціалістів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, присвяченій 100 річчю від дня заснування Національної академії наук України;
• 2018 – Лауреат премії за кращу усну доповідь молодого вченого на VIII Всеукраїнському з’їзді з електрохімії, Львів, Україна, Червнеь 4-7, 2018.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Заступник, секретар Ради молодих вчених Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Наукові зв’язки
– д.х.н., проф. В.З. Барсуков, д.т.н. В.Г. Хоменко, к.т.н. І.В. Сеник, кафедра електрохімічної енергетики та хімії, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна;
– д.х.н. (dr. hab.) Marian Jaskula, професор кафедри фізичної хімії та електрохімії Ягеллонського університету (м. Краків, Польща); професор електрометалургії Технічного університету (RWTH), м. Аахен, Німеччина; почесний професор Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна;
– Prof. dr. hab. Grzegorz Sulka, Jagiellonian University Department of Physical Chemistry and Electrochemistry, Krakow, Poland
– Dr. Pawel Nowak, Ph.D. Michał Mosiałek, Electrochemistry group at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Співавтор 16 наукових статей (13 з них індексуються у базі Scopus), 2 патентів України на корисну модель, 3 патентів України на винахід та більше ніж 40 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

Вибрані публікації

1. Olena Pariiska, Denys Mazur, Kostyantyn Cherchenko, Yaroslav Kurys, Vyacheslav Koshechko, Vitaly Pokhodenko. Efficient Co-N-C electrocatalysts for oxygen reduction derived from deep eutectic solvents. Electrochim. Acta 2021, under review
2.Vitalii M. Asaula,Volodymyr V. Buryanov, Bohdan Y. Solod, Daryna M. Tryus, Olena O. Pariiska, Igor E. Kotenko, Yulian M. Volovenko, Dmitriy M. Volochnyuk, Sergey V. Ryabukhin, Sergey Kolotilov. Catalytic hydrogenation of substituted quinolines on Co-graphene composites. EuroJOC 2021, https://doi.org/10.1002/ejoc.202101311
3. Olena Pariiska, Denys Mazur, Yaroslav Kurys, Robert Socha, Vyacheslav Koshechko & Vitaly Pokhodenko. Poly-5-aminoindole and graphene-like materials derived bifunctional Co–N-C electrocatalysts for oxygen reduction and hydrogen evolution. J. Solid State Electrochem. 2021, 25, 2309–2319. https://doi.org/10.1007/s10008-021-05009-6
4. V. M. Asaula, O. V. Shvets, O. O. Pariiska, V. V. Bur’yanov, S. V. Ryabukhin, D. M. Volochnyuk, S. V. Kolotilov. Composites Based on Nanodispersed Nickel, Graphene-Like Carbon, and Aerosil for Catalytic Hydrogenation of Furfural and Quinoline. Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (4), 261–267. https://doi.org/10.1007/s11237-020-09657-z
5. Ya. I. Kurys, O. O. Pariiska, D. O. Mazur, K. S. Gavrilenko, V. G. Koshechko & V. D. Pokhodenko. Electrochemical Synthesis of Multilayered Graphene and Its Use in Co–N–C Electrocatalysts of Oxygen Reduction and Hydrogen Evolution. Russ. J. Electrochem. 2020, 56(4), 271–284. https://doi.org/10.1134/S1023193520040072
6. Pariiska, O.O., Mazur, D.O., Kurys, Y.I., Koshechko, V.G., Pokhodenko, V.D. Effect of the Formation Conditions on the Activity of Co-N-C Electrocatalysts Derived from Poly-m-Phenylenediamine in the Reduction of Oxygen. Theor. Exp. Chem. 2019, 54(6), 386–394. https://doi.org/10.1007/s11237-019-09585-7
7. Mazur, D., Pariiska, O., Kurys, Y. Co-N-C electrocatalysts derived from nitrogen containing conjugated polymers for hydrogen evolution. Mater. Today: Proc. 2019, 6, 73–78. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.077
8. Ustavytska, O., Kurys, Y., Koshechko, V., Pokhodenko, V. One-Step Electrochemical Preparation of Multilayer Graphene Functionalized with Nitrogen. Nanoscale Res. Lett. 2017, 12:175. https://doi.org/10.1186/s11671-017-1957-4
9. Kurys, Ya.I., Ustavytska, O.O., Koshechko, V.G., Pokhodenko, V.D. Structure and electrochemical properties of multilayer graphene prepared by electrochemical exfoliation of graphite in the presence of benzoate ions. RSC Adv. 2016, 6(42), 36050–36057. https://doi.org/10.1039/C6RA02619B
10. Kurys, Y.I., Ustavytska, O.O., Mazur, D.O., Koshechko, V.G., Pokhodenko, V.D. Oxygen Reduction Nanocomposite Electrocatalysts Based on Polyindole, Cobalt, and Acetylene Black. Theor. Exp. Chem. 2015, 50(6), 371–377. https://doi.org/10.1007/s11237-015-9390-1
11. Ustavytska, O., Kurys, Y. Electrocatalytic Properties of Composite Films Based on Conjugated Polymers with Electrochemically Reduced Graphene Oxide. Mater. Today: Proc. 2015, 2(6), 3874–3878. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2015.08.007
12. Kurys, Y.I., Ustavytska, O.O., Koshechko, V.G., Pokhodenko, V.D. Non-precious Metal Oxygen Reduction Nanocomposite Electrocatalysts Based on Poly(phenylenediamines) with Cobalt. Electrocatalysis 2015, 6(1), 117–125. https://doi.org/10.1007/s12678-014-0229-7
13. N. S. Andryushina, A. L. Stroyuk, O. O. Ustavytska, Ya. I. Kurys, S. Ya. Kuchmy, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Graphene Oxide Composites with Silver Nanoparticles: Photochemical Formation and Electrocatalytic Activity in the Oxidation of Methanol and Formaldehyde. Theor. Exp. Chem. 2014, 50, 155–161. https://doi.org/10.1007/s11237-014-9359-5
14. Ya. I. Kurys, O. S. Dodon, O. O. Ustavytska, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Electrocatalytic properties of nanocomposites based on conducting polymers and titanium dioxide in oxygen reduction process. Russ. J. Electrochem. 2012, 48, 1058–1064. https://doi.org/10.1134/S1023193512110092


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420