Власенко Ніна Василівна
Власенко Ніна Василівна

кандидат хімічних наук, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського Національної академії наук України,

Відділ каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул.

Проспект Науки, 31, Київ-28, 03028, Україна
Телефон: +38(044) 525 65 33
Email: nvvlasenko@gmail.com

Область наукових інтересів 
• Кислотно-основний гетерогенний каталіз;
• Зв’язок фізико-хімічних і каталітичних характеристик кислотних каталізаторів у процесах низькотемпературного синтезу оксигенатів.
 

 Професійний досвід

Роки

2011–дотепер

1989-2010

1979-1988

Посада

старший науковий співробітник

науковий співробітник

інженер

 

Освіта і наукові ступені
Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, спеціальність – технологія неорганічних речовин (1979)
Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз (1988)
Дипломна робота (1979) «Дослідження окислення водню на паладійвмісних каталізаторах»; наукові керівники: д.х.н., проф. В.И. Гладушко (КПІ), д.х.н., проф. Г.П. Корнійчук (ІФХ).
Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз (1988) «Каталітичні властивості металоподібних боридів, нітридів і силіцидів перехідних металів в реакції окислення водню»; науковий керівник – д.х.н., проф. Н.І. Ільченко.

Нагороди
Почесна грамота Президії НАН України (2017).

Загальна характеристика кількості публікацій – 133
глав у колективних монографіях – 1, статей – 63, патентів – 12.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних:: Scopus: 7004468627, ResearcherID: AAX-6479-2020, ORCID: 0000-0003-2162-5969.

Наукові зв’язки

Спільний науковий проект НАН України і АН Угорщини (Інститут Ізотопів АН Угорщини, м. Будапешт) «Перспективні каталітичні матеріали на основі наночастинок оксидів перехідних металів» (2007-2012) – д.х.н. Л. Борко.
Спільний науковий проект НАН України і Середньо-східного технічного університету та університету Газі, м. Анкара (Туреччина) «Каталізатори на основі наноматеріалів для процесу конверсії біоетанолу» (2008-2010) – проф. Т. Догу, проф. Г .Догу.

Список вибраних публикацій.

1.Vlasenko N.V., Strizhak P.E. Hybrid organic-inorganic acid catalysts: the effect of active sites localization on catalytic characteristics in the processes of alcohols` etherification. A Review. // J. Appl. Polym. Sci. 2021, e51926.
2. Vlasenko N. V., Stryzhak P. Е. Role of the morphology of sulfonic resin catalysts in the etherification of ethanol with iso-butylene: A Review. // Theoret. and Experim. Chem., 2020, V. 56, No. 5, P. 309–328.
3. Vlasenko N.V., Kyriienko P.I., Yanushevska O.I., Valigura K.V., Soloviev S.O., Strizhak P.E. The effect of ceria content on the acid-base and catalytic characteristics of ZrO2-CeO2 oxide compositions in the process of ethanol to n-butanol condensation. // Catalysis Letters. – 2020.–150(1). – P. 234-242.
4. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Telbiz G.M., Shvets A.V., Strizhak P.E. Insight into the active sites nature of zeolite H-BEA for liquid phase etherification of isobutylene with ethanol. // RSC Advances, 2019, 9 (62), 35957 – 35968.
5. Vlasenko N.V., Kyriienko P.I., Valigura K.V., Kosmambetova G.R., Soloviev S.O., Strizhak P.E. Yttria-Stabilized Zirconia as High Performance Catalyst for Ethanol to n-Butanol Guerbet Coupling //ACS Omega. – 2019.– v.4, No. 25.– P. 21469-21476.
6. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Serebrii T.G., Strizhak P.E. Organic-inorganic composites based on gel-type sulfonic resin KU-2-8 and zirconia: acid and catalytic properties in the etherification reaction of iso-butylene with ethanol. // ACS Ind. Eng. Chem. Res., 2018, 57 (32), pp 10859–10865
7. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M., Strizhak P.E. Crutual Role of Zeolites Weak Acid Sites for Catalytic Performance in Ethyl tert-butyl Ether Synthesis. // Chemical Engineering Communications.–2017.-204,№8.–Р. 937-941.
8. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Filippov A.P., Serebriy T.G., Strizhak P.E. Effect of adsorption-desorption dynamics of reaction mixture components on ethyl-tert-butyl ether synthesis over commercial sulfonic resins // Catal.Commun. – 2011.–v.12, No.12. –P.1142–1145.
9. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N.,Topka A.V., Strizhak P.E. Liquid-phase synthesis of ethyl tert-butyl ether over acid cation-exchange inorganic-organic resins // Appl.Catal.A: General. –2009. –v.362. No.1-2. –P.82–87.
10. Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M. Liquid phase synthesis of ethyl-tert-butyl ether: The relationship between acid, adsorption and catalytic properties of zeolite catalysts // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. –2006. –253. –P.192–197.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420