Яремов Павло Степанович молодший - науковий співробітник

Яремов Павло Степанович

Яремов Павло Степанович

молодший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 525-67-71
Email: +38 (044) 525-67-71

Область наукових інтересів

–  Дослідження структурно-сорбційних властивостей пористих матеріалів різної природи: ієрархічних мікромезопористих цеолітів структурних типів UTL, BEA, MTW та інш., цеолітоподібних алюмо- і металоалюмофосфатів, мезопористих молекулярних сит типу МСМ-41, МСМ-48, SBA-15, SBA-16, KIT-5, KIT-6, В-,N-,P-вмісних вуглецевих пористих матеріалів, напівпровідникових матеріалів на основі нітриду вуглецю і карбіду кремнію тощо.
–  Дослідження специфічної адсорбції газів (Н2, N2, CO, CH4, CО2) елементвмісними цеолітними, вуглецевими матеріалами і напівпровідниками, впливу природи поверхні, розміру і форми пор на вибірковість адсорбції газів і особливості адсорбційного розділення багатокомпонентних газових сумішей.
–  Дослідження хемосорбції водню, монооксиду вуглецю та інших зондів нанокомпозитами на основі цеолітів і пористих координаційних полімерів з інкорпорованими наночастинками металів (Ni, Pd тощо) в структурі, визначення геометричних параметрів (розмір, питома поверхня) каталітично активних центрів.

Професійний досвід

з 2004 р. –    молодший науковий співробітник відділу пористих речовин та матеріалів ІФХ НАНУ
1993 – 2004    провідний інженер ІФХ НАНУ
1989 – 1993    інженер 1 категорії ІФХ НАНУ
1979 – 1989    інженер  СКТБ ІФХ АН УРСР

Освіта
Київський ордена Леніна політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, спеціальність – хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва, інженер хімік-технолог – 1979 р.
Автор понад 60 наукових статей і 20 патентів України.

Список вибраних публікацій

П.С.Яремов, А.В.Швец, В.Г. Ильин. Влияние природы включенных катионов металлов на структуру, адсорбционные и кислотные свойства алюмофосфатов типа VFI. // Теор. и экспер. химия – 2007. – Т.43,  №5 – с. 282-290.

П.С. Яремов, В.Г. Ильин. Особенности адсорбции водовода микропористыми материалами различной природы. // Теор. и экспер. химия – 2008. – Т. 44, № 2 – с. 67-73.

M.V. Shamzhy, O.V. Shvets, M.V. Opanasenko, P.S. Yaremov, L.G. Sarkisyan, P. Chlubná, A. Zukal, M. Hartmann, J. Čejka. Synthesis of isomorphously substituted extra-large pore UTL zeolites. // J. Mater. Chem. – 2012. – Vol. 22, No 31 – P. 15793 – 15803.

П.С. Яремов, Н.Д. Щербань, В.Г. Ильин. Сравнительная адсорбция азота, водорода, метана и оксидов углерода микро- и мезопористыми молекулярными ситами различной природы. // Теор. и экспер. химия  – 2012. – Т. 48, №6 – с. 372-379.

N.D. Shcherban, P.S. Yaremov, V.G. Ilyin, M.V. Ovcharova. Influence of the method of activation on the structural and sorption properties of the products of carbonization of sucrose. // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis – 2014. – Vol. 107 – P. 155–164.

М.Н. Курмач, П.С. Яремов, В.В. Цырина, Н.А. Скорик, А.В. Швец. Влияние строения темплата и условий синтеза на структурно-сорбционные и кислотные свойства титаносиликатных цеолитов типа MTW с иерархической пористостью. // Теор. и експер. химия – 2015. – Т.51, №4 – c. 211 – 218.

R.Y. Barakov, N.D. Shcherban, P.S. Yaremov, V.N. Solomakha, A. Vyshnevskyy, V.G. Ilyin / Low-temperature synthesis, structure, sorption properties and acidity of zeolite ZSM-5 // Journal of Porous Materials – 2016. – Vol. 23, No 2 – P. 517-528.

N.D. Shcherban, S.M. Filonenko, P.S. Yaremov, V.S. Dyadyun, I.V. Bezverkhyy, V.G. Ilyin. Boron-doped nanoporous carbons as promising materials for supercapacitors and hydrogen storage // Journal of Materials Science – 2016. – Vol. 51, No 24 – Р. 1-11.

N.D. Shcherban, S.M. Filonenko, P.S. Yaremov, M.A. Skoryk, V.G. Ilyin, A. Aho, D.Yu. Murzin. Synthesis, structure and adsorption properties of nonstoichiometric carbon nitride in comparison with nitrogen-containing carbons // Journal of Industrial and Engineering Chemistry – 2016. – Vol. 34 – P. 292-299.

N.D. Shcherban, S.M. Filonenko, P.S. Yaremov, D.Yu. Murzin. Carbothermal synthesis of porous silicon carbide using mesoporous silica // Journal of Materials Science – 2017. – Vol. 52, No 7 – Р. 3917–3926.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420