Соловйов Сергій Олександрович доктор хімічних наук, професор

Soloviev Sergiy O.

Соловйов Сергій Олександрович

доктор хімічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України,

провідний науковий співробітник

відділу каталітичних окисно-відновних процесів

Україна, 03028, Київ-28, просп. Науки, 31

тел. 38 (044) 525-66-70

E-mail: soloviev@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

 

Гетерогенно-каталітичні процеси глибокого окиснення органічних сполук, комплексної очистки викидних газів промисловості і автотранспорту (окиснення монооксиду вуглецю, вуглеводнів, розклад озону, відновлення оксидів азоту);

– Окиснювальний риформінг метану та його гомологів (парова, вуглекислотна, окси-вуглекислотна конверсії, три-риформінг) з одержанням водню та/або синтез-газу;

– Тандем-процеси синтезу цінних органічних речовин (дієни, оксигенати) з відновлювальної сировини (С2, С4-біоспиртів);

– Структурно-функціональний дизайн гетерогенних каталізаторів нового покоління для знешкодження газових викидів (СО, СnHm, NOx) мобільних і стаціонарних джерел, перетворення парникових газів (CH4, CO2), каталізаторів для водневої енергетики – одержання водневого палива/синтез-газу шляхом окиснювального риформінгу природного газу, комплексної переробки біо-газу, синтезу цінних органічних речовин (дієни, оксигенати) із відновлювальної сировини (біо-спиртів).

 

Професійний досвід

1976–1982

Інженер

1982–1885

Молодший науковий співробітник

1985–1988

Науковий співробітник

1988–2011

Старший науковий співробітник

2011–2020

Заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України з наукової роботи

2011–по сьогодні

Провідний науковий співробітник

 

Освіта

 • Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет (1973);
 • Аспірантура без відриву від виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (1980);
 • Кандидат хімічних наук (1982 р.);
 • Старший науковий співробітник (2004 р.);
 • Доктор хімічних наук (2011 р.);
 • Професор (2014 р.).

Нагороди

 • Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз» (в складі авторського колективу, 2008 р.);
 • Премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України за цикл наукових праць «Розвиток фізико-хімічних засад створення нових каталізаторів для хімічної переробки відновлювальної сировини та захисту довкілля» (в складі авторського колективу, 2017 р.).

Гранти

 • Проект № 1586 УНТЦ «Development of materials and constructions of ceramic filters and catalytic neutralizers for internal combustion engines» (2001–2004 рр.);

 • Партнерський проект УНТЦ «Evaluation of diesel particulate filter and catalyst technology developed by IPMS and the Institute of Physical Chemistry» (замовник – Imprimatur Capital, UK, 2007 р.)

Наукові зв’язки

 • к.х.н. В.М. Павліков, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, область співробітництва – розроблення керамічних блокових носіїв стільникової структури для каталізаторів, спільні гранти STCU (2000–2004 рр.), науково-технічний інноваційний проект НАН України (2004 р.);

 • проф. Е.М. Мороз, Інститут каталізу ім. Г.К. Борескова СВ РАН, область співробітництва – дослідження структурних характеристик каталізаторів, спільний комплексний інтеграційний проект фундаментальних досліджень СВ РАН;

 • проф. Люй Дзинь Вен, Чанчунський університет науки і технологій, м. Чанчунь, КНР, проект «Розробка каталізаторів для очистки газових викидів автомобілів зі зниженим вмістом платинових металів для автомобілів виробництва КНР» (2006–2010 рр.);

 • Prof. Stanislaw Dzwigaj, Університет імені П’єра і Марії Кюрі, м. Париж, Франція, область співробітництва – розроблення нових каталізаторів для окисно-відновних процесів за участю NOx, О2, CnHmOl та підготовка молодих науковців;

 • академік НАПН РК, проф. К.Д. Досумов, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі, Центр фізико-хімічних методів досліджень і аналізу, Казахстан;

 • проф. М. Юнусов, Узбецький науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут, Узбекистан;

 • проф. Е. Ісмаілов, Інститут нафтохімічних процесів ім. Ю.Г. Мамедалієва НАН Азербайджану, Азербайджан.

Загальна кількість публікацій: статей – 150, патентів – 24.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 15048785900, ResearcherID – P-2220-2017, ORCID – 0000-0001-9271-7495.

Вибрані публікації

 1. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Balakin, D.Y.; Stetsuk, A.O.; Nychiporuk, Y.M.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. 1,3-Butadiene Production from Aqueous Ethanol over ZnO/MgO-SiO2 Catalysts: Insight into H2O Effect on Catalytic Performance. Appl. Catal. A Gen. 2021, 616, 118081. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118081

 2. Larina, O.V.; Valihura, K.V.; Kyriienko, P.I.; Vlasenko, N.V.; Balakin, D.Y.; Khalakhan, I.; Veltruská, K.; Čendak, T.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Catalytic performance of ternary Mg-Al-Ce oxides for ethanol conversion into 1-butanol in a flow reactor. J. Fuel Chem. Technol. 2021, 49(3), 347–358. https://doi.org/10.1016/S1872-5813(21)60028-2

 3. Larina, O.V.; Shcherban, N.D.; Kyriienko, P.I.; Remezovskyi, I.M.; Yaremov, P.S.; Khalakhan, I.; Mali, G.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. Design of Effective Catalysts Based on ZnLaZrSi Oxide Systems for Obtaining 1,3-Butadiene from Aqueous Ethanol. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8(44), 16600–16611. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05925

 4. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Catalytic Conversion of Ethanol Into 1,3-Butadiene: Achievements and Prospects: A Review. Theor. Exp. Chem. 2020, 56(4), 213–242. https://doi.org/10.1007/s11237-020-09654-2 

 5. Soloviev, S.O.; Kyriienko, P.I.; Popovych, N.O.; Larina, O.V. Development of catalysts for neutralizing toxic nitrogen oxides in gas emissions of nitrogen acid production. Science and Innovation. 2019, 15(1), 59–71. https://doi.org/10.15407/scine15.01.059 

 6. Soloviev, S.O.; Gubareni, I.V.; Orlyk, S.M. Oxidative Reforming of Methane on Structured Nickel–Alumina Catalysts: a Review. Theor. Exp. Chem. 2018, 54(5), 293–315. https://doi.org/10.1007/s11237-018-9575-5 

 7. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Calers, C.; Dzwigaj, S. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn). ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5(3), 2075–2083. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b01728 

 8. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. High Selectivity of TaSiBEA Zeolite Catalysts in 1,3- Butadiene Production from Ethanol and Acetaldehyde Mixture. Catal. Commun. 2016, 77, 123−126. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.01.023 

 9. Orlyk, S.M.; Soloviev, S.O.; Kapran, A.Yu.; Kantserova, M.R.; Kyriienko, P.I.; Gubareni, Ie.V. Structure-Functional Design of New Catalysts for Engineering of Productive and Environmental Catalysis Processes. In Advances in Engineering Research; Petrova, V., Ed.; Nova Science Publishers, Inc. 2015, 10, 1–52. https://novapublishers.com/shop/advances-in-engineering-research-volume-10/ 

 10. Soloviev, S.O.; Kapran, A.Yu.; Kurylets, Y.P. Oxidation of diesel soot on binary oxide CuCr(Co)-based monoliths. J. Environ. Sci. 2015, 28, 171–177. https://doi.org/10.1016/j.jes.2014.08.017 

 11. Kyrienko, P.I.; Popovych, N.О.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. Remarkable activity of Ag/Al2O3/cordierite catalysts in SCR of NO with ethanol and butanol. Appl. Catal. B: Environ. 2013, 140–141, 691–699. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.04.067 

 12. Popovych, N.O.; Kirienko, P.I.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Selective catalytic reduction of NOx by C2H5OH over Ag/Al2O3/cordierite: Effect of the surface concentration of silver. Catal. Today. 2012, 191(1), 38–41. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2012.01.039 

 13. Soloviev, S.O.; Kirienko, P.I.; Popovych, N.О. Effect of CeO2 and Al2O3 on the activity of Pd/Co3O4/cordierite catalyst in the three-way catalysis reactions (CO/NO/CnHm). J. Environ. Sci. 2012, 24(7), 1327–1333. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(11)60930-3 

 14. Solov’ev, S.A.; Gubareni, Y.V.; Kurilets, Y.P.; Orlik, S.N. Tri-reforming of methane on structured Ni-containing catalysts. Theor. Exp. Chem. 2012, 48(3), 199–205. https://doi.org/10.1007/s11237-012-9262-x 

 15. Soloviev, S.A. Oxidative reforming of methane on structured Ni-Al2O3/cordierite catalysts. Catalysis in Industry. 2012, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.1134/S2070050412010114 

 16. Soloviev, S.O.; Kapran, A.Yu.; Orlyk, S.N.; Gubareni, E.V. Carbon dioxide reforming of methane on monolithic Ni/Al2O3-based catalysts. J. Nat. Gas Chem. 2011, 20, 184–190. https://doi.org/10.1016/S1003-9953(10)60149-1 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420