Швець Олексій Васильвич - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Швець Олексій Васильвич

Швець Олексій Васильвич

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 525-41-96,
Email: alexshvets@ukr.net

Область наукових інтересів

–  Цілеспрямований дизайн нових типів структуро-спрямовуючих агентів (темплатів) на основі четвертинних амонійних сполук різної структури для використання їх в синтезі цеолітів.
– Гідротермальний синтез, характеризація та дослідження каталітичних властивостей широко- та екстраширокопористих цеолітів різних структурних типів, зокрема UTL, MOR, BEA, MFI, MTW, VET, ЕМТ, STF, STT, IWW, ITH, IWR тощо.
– Гідротермальний синтез цеолітів в висококонцентрованих середовищах та іонних рідинах.
– Деламінуваннягерманосилікатних цеолітів, зокрема структурного типу UTL, та їх подальше перетворення в мезопорирсті ієрархічні структури або нові цеоліти.
– Цілеспрямований дизайн темплатів та прямий гідротермальний синтез ієрархічних цеолітів різних структурних типів (MFI, MOR, BEA, MTW) та морфології – наночасток (0D), наностержнів чи наноголок (1D) та наношарів (2D).
– Хіральні темплати для синтезу хіральних цеолітів.
– Солюбілізація речовин різної природи міцелами поверхнево-активних речовин
–  Гідротермальний темплатний синтез кремнеземних та модифікованих Al, Ge, V, Mo, W, і Tiмезопористих молекулярних сит різних типів: МСМ-41, МСМ-48, SBA-15, SBA-16, KIT-5, KIT-6 тощо.
–  Гідротермальнийтемплатний синтез мезопористих молекулярних сит на основі оксидів-напівпровідників, зокрема SnO2, WO3 та ін.,
– Матричний синтезмезопористих оксидів, зокрема WO3
– Допованиймезопористийдіоксид олова як матеріал селективних сенсорів кондуктометричного типу.

Професійний досвід

з 2006 року – заступник завідуючого відділу пористих речовин та матеріалів ІФХ НАНУ

з 2001 року – старший науковий співробітник відділу пористих речовин та матеріалів ІФХ НАНУ

1998-2001 – науковий співробітник відділу пористих речовин та матеріалів ІФХ НАНУ

1995-1998 – молодший науковий співробітник лабораторії цеолітних композитних матеріалів ІФХ НАНУ

1993 -1995 – інженер ІФХ НАНУ

1990-1993 – аспірант ІФХ НАНУ

1988-1990 – технік  ІФХ АН УРСР

Освіта

Дисертація на здобуття степеню кандидата хімічних наук «Особливості утворення та фізико-хімічні властивості кластерів CdS, стабілізованих в структурі цеолітів» 1995 р.
Київський державний університет, хімічний факультет, спеціальність – фізична хімія, 1990 р.

Автор понад 120 наукових статей і 11 патентів України.

Нагороди:

Премія Президента України для молодих вчених, 2002 р

Наукові зв´язки:

Інститут фізичної хімії ім. Я.Гейровського АН Чеської Республіки, проф. ЇржіЧейка, спільні дослідження;

Список вибраних публікацій

S.V. Kolotilov, O.V. Shvets, O. Cador, N.V. Kasian, V. G. Pavlov, L. Ouahab, V.G. Ilyin, V.V. Pavlishchuk. Synthesis, structure and magnetic properties of porous magnetic composite, based on MCM-41 molecular sieve with Fe3O4 nanoparticles. // Journal of Solid State Chemistry – 2006. – 179, N6 – P. 2426 – 2432.

O. Shvets, A. Zukal, N. Kasian, N. Žilková, J. Čejka The Role of Crystallization Parameters for the Synthesis of Germanosilicate with UTL Topology. // Chemistry – A European Journal – 2008. – Vol. 14, N 32 – P. 10134 – 10140.

O.V.Shvets, A. Zukal, N. Kasian, J. Pinkas, J. Čejka. The Role of Template Structure and  Synergism between Inorganic and Organic Structure Directing Agents in the Synthesis of UTL Zeolite. // Chem. Mater. – 2010 – V. 22, N11, p. 3482 – 3495.

O.V. Shvets, M.V. Shamzhy, P.S. Yaremov, Z. Musilová, D. Procházková, J. Čejka. Isomorphous Introduction of Boron in Germanosilicate Zeolites with UTL Topology. // Chem. Mater. – 2011– V. 23, N10 – p. 2573 – 2585.

W.J. Roth, O.V. Shvets, M.V. Shamzhy, P. Chlubná, M. Kubů, P. Nachtigall, J. Čejka. Post-Synthesis Transformation of Three-Dimensional Framework into a Lamellar Zeolite with Modifiable Architecture // J. Amer. Chem. Soc. – 2011 – V. 133, N16 – p. 6130 – 6133.

M.V. Shamzhy, O.V. Shvets, M.V. Opanasenko P.S. Yaremov, L.G. Sarkisyan, P. Chlubná, A. Zukal, M. Hartmann, J. Čejka. Synthesis of isomorphously substituted extra-large pore UTL zeolites. // J. Mater. Chem. – 2012 – V. 22, N31 – P. 15793 – 15803.

N. Žilková, M. Shamzhy, O.V. Shvets, JiříČejka. Transformation of Aromatic Hydrocarbons over Isomorphously Substituted UTL: Comparison with Large and Medium Pore Zeolites. // Catalysis Today – 2013, V.204, P. 22 – 29.

S.A. Sergiienko, О.L. Kukla, P.S. Yaremov, V.M. Solomakha, O.V. Shvets. The Influence of Preparation Conditions and Doping on the Physicochemical and Sensor Properties of Mesoporous Tin Oxide. // Sensor and Actuator B – 2013 – V. 177 – P. 643 – 653.

P. Chlubna, W.J. Roth , H.F. Greer, W. Zhou, O.V.Shvets, A. Zukal, J. Cejka, R.E. Morris. 3D to 2D Routes to Ultra-thin and Expanded Zeolitic Materials. // Chem. Mater. – 2013 – V.25, N4 – P. 542 – 547.

W. J. Roth, P. Nachtigall, R. E. Morris, P. S. Wheatley, V. Seymour, S. E. Ashbrook, P. Chlubna, L.Grajciar, M. Poloij, A. Zukal, O.V. Shvets, J. Čejka. A family of complex zeolites with controlled pore size prepared through a ‘top down’ method. // Nature Chemistry – 2013. – V.5, N7 – P. 628 – 633.

N. Kasian, P. S. Yaremov, O. V. Shvets, L. Burel, E. Puzenat, A. Tuel. Influence of thermal treatments on phase composition and acidity of mesoporous tungsten oxide. // Microporous Mesoporous Mater. – 2014. – V.194 – P. 15 – 23.

M. Shamzhy, M. Opanasenko, Y. Tian, K. Konysheva,O. Shvets, R.E. Morris, J. Čejka. Germanosilicate precursors of ADORable zeolites obtained by disassembly of ITH, ITR and IWR zeolites. // Chem. Mater. – 2014 – V.26, N19 – P. 5789 – 5798.

А.В. Швец, Н.В.Касьян, П.С.Яремов, К.С. Гавриленко, С.В.Колитилов. Аномальное увеличение размера мезопор молекулярного сита типа SBA-15 при использовании солюбилизированноготрехъядерного комплекса хрома(III) в качестве темплата // Теор. и экспер. химия, 2015. – Т.51  №2 – стр.  122 – 129.

М.Н. Курмач, П.С. Яремов, В.В. Цырина, Н.А. Скорик, А.В. Швец. Влияние строения темплата и условий синтеза на структурно-сорбционные и кислотные свойства титаносиликатных цеолитов типа MTW с иерархической пористостью. // Теорет. и експер. химия – 2015. – Т.51, N4 – С. 211 – 218.

Конышева Е. М., Бойчук Т.М., Швец О.В. Влияние структурно-размерных и кислотных характеристик иерархичных цеолитов типа BEA и MOR на их активность в реакции совместного восстановления оксидов азота(І, ІІ) пропиленом. // Теорет. и эксперим. химия. – 2016. – Т. 52, № 2. – С. 89 – 95.

М. Н. Курмач, П. С. Яремов, Н. А. Скорик, А. В. Швец. Влияние введения ионов B3+ или Al3+ в структуру Ti-, Sn- и Zr-содержащихиерархическихцеолитов на концентрациюкислотныхцентровЛьюиса и Бренстеда. // Теорет. и эксперим. химия. – 2016. Т. 52. № 3. C. 188 – 195.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420