Походенко Віталій Дмитрович - академік НАН України, іноземний член Російської академії наук, професор, доктор хімічних наук

Походенко Віталій Дмитрович

Походенко Віталій Дмитрович

академік НАН України, іноземний член Російської академії наук, професор, доктор хімічних наук

Почесний директор Інституту, головний науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 525-66-67
Факс: +38 (044) 525-62-16
Email: pokhodenko@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів: 

фізична хімія, фізико-органічна хімія вільних радикалів, хімічна будова і реакційна здатність органічних сполук, органічні електропровідні полімери, фізична хімія двовимірних структур – графенів, оксидів графену, MoS2 та ін., нанокомпозиційні матеріали, нанофотокаталіз, молекулярна спектроскопія.

 Професійний досвід

1959-1962 рр.

Аспірант відділу хімічної будови та реакційної здатності Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР 

1962-1966 рр.

Молодший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР 

1966-1970 рр.

Старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР 

1970-2008 рр.  

Завідуючий відділом вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР 

1971-1978 рр.

Заступник директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР  

1982-2008 р.р.

Директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР (НАН України)

1988–1998 рр.

Академік-секретар Відділення хімії та хімічної технології АН УРСР (Відділення хімії НАН України) 

1998-201рр.

Віце-президент НАН України

2008 р. – до теперішнього часу 

Почесний директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України і головний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України 

 Освіта

 Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, хімічний факультет. Аспірантура Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР.

 Автор більш як 580 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 79 авторських свідоцтв та патентів на винаходи різних країн. 

 Нагороди, членство в академіях та наукових товариствах

Лауреат премії Ленінського комсомолу в галузі науки та техніки (1970), премії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР (1979), премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки (1988), Державної премії України в галузі науки і техніки (1993), премії ім. О. І. Бродського НАН України (1999). Заслужений діяч науки і техніки України (1996).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1986), орденом “Знак Пошани" (1981), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003) та IV ступеня (2008), ювілейною медаллю “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970), медаллю “В память 1500 летия г. Киева" (1982), медаллю “Ветеран праці" (1984).

Академік Національної академії наук України (з 1985 р.), іноземний член Російської академії наук (з 1999 р.), Почесний академік Академії педагогічних наук України (2008 р.), Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.).

Головний редактор журналу “Теоретическая и зкспериментальная химия" (з 1988 р.), член ред­колегії журналів “Вісник Національної Академії наук України", “Известия Академии наук. Серия химическая" (Російська Академія наук), “Chemical Physics Report", “Journal of Chemical and Biochemical Kinetics") та ін.

 Список вибраних публікацій

В.Д.Походенко. Феноксильные радикалы. – Киев: Наук. думка, 1969. – 194 с.

В.Д.Походенко, А.А.Белодед, В.Г.Кошечко. Окислительно-восстановительные реакции cвободных радикалов. – Киев: Наук. думка, 1977. – 276 с.

В.Д.Походенко, Л.С.Дегтярев, В.Г.Кошечко, В.С.Куц. Проблемы химии свободных радикалов. – Киев: Наук. думка, 1984. – 264 с.

O.L. Stroyuk, S.Ya. Kuchmiy, A.I. Kryukov, V.D. Pokhodenko. Semiconductor Catalysis and Photocatalysis on the Nanoscale – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010 – 183 p.

А.И. Крюков, А.Л. Строюк, С.Я. Кучмий, В.Д. Походенко. Нанофотокатализ. – Киев: Академпериодика, 2013. – 618 с.

O. Yu. Posudievsky, O. A. Kozarenko, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Conducting polymer based hybrid nanocomposites as promising electrode materials for lithium batteries, in “Advanced Electrode Materials”, A. Tiwari, F. Kuralay, L. Uzun (eds.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2016, Ch. 9, 355–396.

O.Ustavytska, Ya.Kurys, V.Koshechko, V.Pokhodenko. One-Step Electrochemical Preparation of Multilayer Graphene Functionalized with Nitrogen // Nanoscale Res. Lett. – 2017. – Vol. 12. – 175 (7 pages).

О.Ю. Посудиевский, А.А. Хазеева, О.А. Козаренко, В.С. Дядюн, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко. Влияние природы расслаивающих агентов на степень окисления и строение механохимически полученных графенов // Теорет. Эксперим. Химия – 2016. – Том 52. – № 1. – C. 3–8.

O. Yu. Posudievsky, O. A. Khazieieva, V. V. Cherepanov, G. I. Dovbeshko, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Efficient dispersant-free liquid exfoliation down to the graphene-like state of solvent-free mechanochemically delaminated bulk hexagonal boron nitride // RSC Advances. – 2016. – Vol. 6. – P. 47112–47119.

Ya.I.Kurys, O.O.Ustavytska, V.G.Koshechko, V.D. Pokhodenko. Structure and Electrochemical Properties of Multilayer Graphene Prepared by Electrochemical Exfoliation of Graphite in Presence of Benzoate Ions // RSC Adv. –2016. – Vol. 6., №42. – P. 36050–36057.

Я.И. Курысь, Д.О. Мазур, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко. Электрокатализ N-содержащими сопряженными полимерами электрохимического выделения водорода из воды в кислых средах // Теорет. и эксперим. химия. – 2016. – Т. 52, №3. – С. 163-169.

Ya.I.Kurys, O.O.Ustavytska, V.G.Koshechko, V.D.Pokhodenko. Non-precious Metal Oxygen Reduction Nanocomposite Electrocatalysts Based on Poly(phenylenediamines) with Cobalt // Electrocatalysis. – 2015. – Vol. 6, N 1. – P. 117-125.

O.Yu. Posudievsky, O.A. Kozarenko, V.S. Dyadyun, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko. Advanced electrochemical performance of core-shell nanocomposites based on LiFePO4 and lithium salt doped polyaniline // J. Solid State Electrochem. 19 (2015) 2733–2740.

O. Yu. Posudievsky, M. S. Papakin, O. P. Boiko, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Enhanced and tunable photoluminescence of polyphenylenevinylenes confined in nanocomposite films // Nanoscale Res. Lett. 10 (2015) 118 (7 pages).

O.A. Kozarenko, V.S. Dyadyun, M.S. Papakin, O.Yu. Posudievsky, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko. Effect of potential range on electrochemical performance of polyaniline as a component of lithium battery electrodes // Electrochim. Acta 184 (2015) 111–116.

О.А. Козаренко, А.А. Хазеева, В.С. Дядюн, О.Ю. Посудиевский, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко. Механохимически полученный нанокомпозит дисульфид молибдена/полианилин, обладающий высокой электрохимической емкостью. Теор. эксперим. химия, 2015, т.51, №5, 284–290.

O.Yu.Posudievsky, N.V.Konoshchuk, A.G.Shkavro, V.G.Koshechko, V.D.Pokhodenko. Structure and electronic properties of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) poly(styrene sulfonate) prepared under ultrasonic irradiation // Synth. Met. – 2014. – v. 195. – p. 335–339.

Н.В.Конощук, С.А.Бискулова, В.С.Дядюн, О.Ю.Посудиевский, В.Г.Кошечко, В.Д.Походенко. Влияние способа функционализации углеродных нанотрубок на строение и электрохимические характеристики их гибридных нанокомпозитов с полианилином и полипирролом // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – т. 50, №4. – С. 206-213.

О.Ю.Посудиевский, Д.А.Лыпенко, А.А.Хазеева, О.Л.Грибкова, А.А.Некрасов, А.В.Ванников, В.М.Сорокин, В.Г.Кошечко, В.Д.Походенко. Нанокомпозит полианилина с частично окисленным графеном в качестве транспортного слоя полимерных светоизлучающих диодов // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – т. 50, №2. – С. 94-100.

Я.И.Курысь, Е.А.Уставицкая, Д.О.Мазур, В.Г.Кошечко, В.Д.Походенко. Нанокомпозиционные электрокатализаторы восстановления кислорода на основе полииндола, кобальта и ацетиленовой сажи // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – т. 50, № 6. – С. 367-374.

O. Yu. Posudievsky, O. A. Khazieieva, V. V. Cherepanov, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. High yield of graphene by dispersant-free liquid exfoliation of mechanochemically delaminated graphite. J. Nanopart. Res. 15 (2013) 2046 (9 pages).

O. Yu. Posudievsky, O. A. Khazieieva, V. V. Cherepanov, G. I. Dovbeshko, A. G. Shkavro, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Improved dispersant-free liquid exfoliation down to the graphene-like state of solvent-free mechanochemically delaminated bulk MoS2. J. Mater. Chem. C, 1 (2013) 6411–6415.

O. Yu. Posudievsky, O. A. Kozarenko, O. A. Khazieieva, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Ultrasound-free preparation of graphene oxide from mechanochemically oxidized graphite. J. Mater. Chem. A 1 (2013) 6658–6663.

O. Yu. Posudievsky, O. A. Kozarenko, V. S. Dyadyun, S. W. Jorgensen, J. A. Spearot, V. G. Koshechko, V. D. Pokhodenko. Mechanochemically prepared ternary hybrid cathode material for lithium batteries. Electrochim. Acta 109 (2013) 866–873.

Я.И. Курысь, Е.С. Додон, Е.А. Уставицкая, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко. Электрокаталитические свойства нанокомпозитов на основе электропроводящих полимеров и диоксида титана в процессе восстановления кислорода // Электрохимия. – 2012.- Т. 48, №11.- С. 1161-1168.

O.Yu. Posudievsky, O.A. Khazieieva, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko. Preparation of graphene oxide by solvent-free mechanochemical oxidation of graphite // J. Mater. Chem. 2012, v.22, p.12465.

O.Yu. Posudievsky, O.A. Kozarenko, V.S. Dyadyun, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko // Electrochemical performance of mechanochemically prepared polyaniline doped with lithium salt. Synth. Met. 2012, v. 162, p. 2206-2211.

O.Yu. Posudievsky, N.V. Konoschuk, A.L. Kukla, A.S. Pavluchenko, Yu.M. Shirshov, V.D. Pokhodenko. Comparative analysis of sensor responses of thin conducting polymer films to organic solvent vapors // Sensors and Actuators B. – 2011. – Vol. 151, № 2. – P. 351–359.

O.Yu. Posudievsky, O.A. Kozarenko, V.S. Dyadyun, S.W. Jorgensen, J.A. Spearot, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko. Characteristics of mechanochemically prepared host-guest hybrid nanocomposites of vanadium oxide and conducting polymers // J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196, № 6. – P. 3331–3341.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420