Орлик Світлана Микитівна - член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

Орлик Світлана Микитівна

Орлик Світлана Микитівна

член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

завідувач відділом

Телефон: +38 (044)525-66-78
Email: orlyk@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

Кінетика і механізм гетерогенно-каталітичних окисно-відновних реакцій за участю оксидів азоту, оксидів вуглецю, вуглеводнів, оксигенатів.

Структурно-функціональний дизайн нового покоління каталізаторів для процесів знешкодження техногенних газових викидів мобільних і стаціонарних джерел, каталітичного спалювання палив, перетворення парникових газів, одержання водневого палива.

Професійний досвід

1976-1982 Інженер
1982-1986 Молодший науковий співробітник
1986-1988 Науковий співробітник
1988 – 1999 Старший науковий співробітник
1999-2000 Провідний науковий співробітник
2000 – по сьогодні Завідувач науковим відділом

 

Освіта

–          хіміко-технологічний факультет КПІ (1976);

–          аспірантура без відриву від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В.Писаржевського НАН України (1981);

–          кандидат хімічних наук (1982);

–          доктор хімічних наук (1998);

–          професор (2009)

Загальна кількість публікацій – понад 300 наукових праць (140 статей, 17 патентів), в т.ч.

  • Брошура Ю.І. Пятницький, С.М. Орлик „Кінетика і механізм гетерогенно-каталітичних реакцій”. Київ, «Науковий світ», 2009, 46 с.
  • Chapter: S. Orlyk, S. Soloviev, A. Kapran, M. Kantserova, P. Kyriienko, E. Gubareni. Structure-Functional Design of New Catalysts for Engineering of Productive and Environmental Catalysis Processes. // Advances in Engineering Research /Ed.: Victoria M. Petrova/. Vol. 10. P. 1-52. Nova Science Publishers. – N.-Y., 2015, 200 p.
  • Chapter: S. M. Orlyk, T. V. Myronyuk, T. M. Boichuk, M.R. Kantserova. Сobalt and its compounds in oxidation-reduction processes of environmental catalysis. // «Cobalt: Occurrence, Uses and Properties» /Ed. Y. Kobayashi, H. Suzuki/. NOVA Publishers, “Chemistry Research and Application”, New York, 2013, Р.101-134.
  • Chapter S.M. Orlyk, S.O. Soloviev „Palladium in Gas-Phase Processes of Environmental Catalysis” in “Palladium: Compounds, Production and Applications", Series: Material Science and Technology (Ed. Kenneth M. Brady), рp.57-103, Nova Science Publishers, 2011, 356 p.

Профіль в наукометричній базі даних Scopus

 

Нагороди

–     Державна премія України в галузі науки і техніки 2008 р. – за цикл наукових праць «Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз» (в складі авторського колективу).

–     Премія імені Л.В.Писаржевського НАН України за цикл наукових праць «Проблема селективності в складних і суміщених гетерогенно-каталітичних реакціях» (2000 р.) в складі авторського колективу (Ю.І. Пятницький, М.Г.Марценюк-Кухарук, С.М. Орлик).

Наукові зв’язки

–       Prof. E. Angelescu, Бухарестський університет, Румунія, проект COST Action D15/0020 (2001-2002 рр).

–       Prof. Dr. Pankaj Das, Dibrugarh University, Ассам, Індія, спільний дослідницький проект (2008-2010).

–       Інститут каталізу ім. Г.К.Борескова СВ РАН (проф. В. О. Садиков), українсько-російський проект НАН України та СВ РАН, 2006−2007 рр.

–       Університет П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція) (Dr. hab. Stanislaw Dzwigaj), співробітництво в рамках угоди про співпрацю, що включає розроблення цеолітних каталізаторів для окисно-відновних процесів за участю NOx, О2, CnHmOl, для тандем процесів одержання цінних продуктів з відновлюваної сировини.

 

Вибрані публікації

1.        Орлик С.М., Соловйов С.О., Капран А.Ю., Губарені Є.В. Одержання водню шляхом комбінованого риформінгу природного газу та метанолу на структурованих каталізаторах. // Колективна монографія «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях» /за ред. В.В.Скорохода, Ю.М.Солоніна/ – С. 48-54. – К.: «КІМ», 2015. – 294 с.

2.        Орлик С.Н., Соловьев С.А., Капран А.Ю., Канцерова М.Р., Кириенко П.И., Губарени Е.В. Структурно-функциональный дизайн нанокомпозитных катализаторов для процессов продуцирующего и экологического катализа. // Хімія, фізика та технологія поверхні.  2015. – 6, № 3. – С. 273-304.

3.        S.M. Orlyk, T.M. Boichuk, P.I. Kyriienko, N.O. Popovych. Structure-Functional Design of Catalysts for Nitrogen (I), (II) Oxides Reduction // Adsorption Science and Technology2015. – 33, N 6-8. – P. 595-600.

4.        Орлик С.Н., Шашкова Т.К. Влияние состава и структурно-размерных характеристик композитов на основе стабилизированного диоксида циркония и оксидов переходных металлов (Cu, Co, Ni) на их каталитические свойства в реакциях окисления метана. // Кинетика и катализ. – 2014. – 55, № 5. – С. 628 – 641.

5.        Orlyk S.N. Design of bifunctional catalysts for nitrogen(I), (II) oxides reduction by C1-, C3–C4-hydrocarbons at H2O and SOpresence. // Catal. Today. – 2012. – 191.- P. 79-86.

6.        Орлик С.Н., Миронюк Т.В., Бойчук Т.М. Структурно-функциональный дизайн катализаторов конверсии оксидов азота(I) (II). // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2012. – 48, №2. – С. 67-87.

7.        Орлик С. М., Соловйов С. О., Петрова Н. В., Яковкін І. М., Моделювання реакції окислення СО на поверхні металів платинової групи та створення ефективних каталізаторів знешкодження автомобільних викидів. // Укр. фіз. журн./Огляди. – 2008. – 4, №1. – С.64-79.

8.        Орлик С.Н. Комбинированное влияние окислительно-восстановительных свойств катализаторов в редокс-превращениях оксидов азота и метана. // Кинетика и катализ. – 2008.– 49, №4.- С.562-569.

9.        Орлик С.Н., Миронюк Т.В., Анич И.Г. Влияние природы носителя на свойства Со-, In-оксидных катализаторов в СКВ NO метаном. // Катализ в промышленности. – 2008. – №6. – С. 22-30

10.    Myronyuk T.V., Orlyk S.N. Effect of rhodium on the properties of bifunctional MxOy/ZrO2 catalysts in the reduction of nitrogen oxides by hydrocarbons. // Appl. Catal. B: Environ.- 2007.- 70, N 1-4.- P.58-64.

11.    Орлик С.Н. Современные проблемы селективного каталитического восстановления оксидов азота (NOx). // Теорет. и эксперим. химия.– 2001.- 37, №3.- С.133-157.

Orlik S.N., Struzhko V.L. Influence of synergistic effects on the selective catalytic reduction of NOx with CnHm over zeolites.// Stud. Surf. Sci. Catal.- 2001. – 135. P.326-333.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420