Манорик Петро Андрійович - доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Манорик Петро Андрійович

Манорик Петро Андрійович

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

завідувач відділом

Телефон: +38 (044)525-66-64
Факс: +38 (044)525-66-64
Email: lizabeth@svitonline.com

Область наукових інтересів

Спеціаліст в галузі фізичної хімії координаційних сполук.

Основні напрямки наукових досліджень: синтез, склад, спектральні та сорбційні властивості різнолігандних моноядерних та гетероядерних комплексів перехідних металів та лантаноїдів з полідентатними лігандами, дослідження гетерофазних взаємодій комплексів та їх композитів (ТiO2/комплекс, SiO2/комплекс) з парами води, аміаку, вуглеводнів на поверхні електродів п’єзокварцевого резонатора, використання координаційних сполук як темплатів та прекурсорів для одержання мезопористих ТiO2 та ТiO2/М матеріалів з практично важливими сорбційними, фотокаталітичними властивостями та сенсорними характеристиками, вплив магнітного поля на перебіг гетерофазних реакцій комплексів та їх композитів в неоднорідному магнітному полі, розробка п’єзорезонансних сенсорів

Професійний досвід

Роки   Посада
1970-1975   студент хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
1975-1979 інженер Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН УРСР
1979-1981 старший Інституту
1981-1983 молодший науковий співробітник Інституту
1983-1984 старший науковий співробітник Інституту математики НАН України
1984-1988 вчений секретар СХТБН науково-організаційного відділу Президії АН УРСР, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН УРСР
1988-1996 завідувач лабораторією Інституту
з 1996 завідувач відділом  Інституту

Освіта

Вища, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, хімічний факультет;

кандидат хімічних наук – 1980 (ІФХ АН УРСР).

доктор  хімічних наук – 1995 (ІФХ АН УРСР).

Автор однієї монографії, 26 авторських свідоцтв та патентів, 78 наукових статей.

Нагороди, членство в академіях та наукових товариствах

Лауреат Премії ім.Л.В.Писаржевського НАН України (1997 р.)

Наукові зв´язки

Проф. П. Майер, Інститут неорганічної хімії Дж.Аугуста, університет м. Гетинген (ФРН)

Проф. Л. Петі, хімічний факультет, університет м. Оксфорд  (Великобританія)

Проф. Д.Яната, Технічний університет Джорджії , м.Аталанта (США)

Список вибраних публікацій 

A.V. Korzhak, N.I. Ermokhina, A.L. Stroyuk, V.K. Bukhtiyarov, A.E. Raevskaya, V.I. Litvin, S.YA. Kuchmiy, V.G. Ilyin, P.A. Manorik Photocatalytic hydrogen evolution over mesoporous TiO2/metal nanocomposites // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 198- 2008. Р. 126–134.

Патент України № 41161 «Застосування як хемосорбційного покриття для п’єзоелектричних сенсорів на толуол біс-4-(3фенілпропілпіридин) цинк(ІІ) дихлориду» Манорик П.А., Цурупа І.С., Бурлаєнко Н.А., Погоріла Л.М., Трофимчук І.М., Шульженко О.В.,Гребенніков В.М., опубл.12.05.2009 р., бюл.№9.

Н.А.Бурлаенко, Л.М.Погорелая, П.А.Манорик, В.Н.Гребенников, А.В.Шульженко. Цитратные комплексы меди(II), никеля(II) как сорбционно-активные покрытия пьезоэлектрических сенсоров на аммиак //Укр. хим. журнал.- 2007.- Т.73,№7.- С.26-30.

В.К.Бухтіяров, В.М.Гребенніков, О.Ю.Крюченко, П.А.Манорик, Н.І.Єрмохіна «Синтез і фізико-хімічні характеристики чутливих шарів сенсорів на основі поліакрилової кислоти» // Укр.хим.журн. -2007.- Т.73, №10.- С.90-93.

Патент Российской Федерации  № 2291839, МПК G01G 23/053, B01J 21/06, B01J 35/10. Мезопористый диоксид титана и способ и полупродукт для его получения. Шульженко О.В., Манорик П.А., и др. Опубл. 10.01. 2007, Бюл. № 1- 2 с.

Патент Российской Федерации  № 2275238. Катализатор фотохимических реакций, представляющий собой мезопористый материал на основе диоксида титана и способ его получения. П.А.Манорик,Н.И Ермохина, В.И.Литвин, Ильин В.Г., Кучмий С.Я., А.В.Шульженко и др. Опубл. 27.04.2006г. бюл. №12.

А. В., Ермохина Н. И., Строюк А. Л., Литвин В. И., Бухтияров В. К., Манорик П. А., Ильин В. Г. Фотокаталитическая активность мезопористого композита TiO2/Ni в реакции выделения водорода из водно-спиртовых систем //Теорет и эксперим. химия. 2005, Т.41, №1, С.24-29.

В.Н. Гребенников, П.А.Манорик, А.В.Шульженко, Н.А.Сидорова. Твердотельный химический сенсор на основе бромтимолового синего индикатора для оптических измерителей концентрации аммиака //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2004.-№2.- С.46-49.

Н.А.Бурлаенко, Л.М.Погорелая, П.А.Манорик, В.В.Олийник. Гетерофазные реакции   паров гидразина с p – комплексами меди (I), протекающие на поверхности пьезокварцевого резонатора // Координационная химия.-2004.- Т.30, №5.- С.322-326.

Н.А.Бурлаенко, Л.М.Погорелая, В.В.Олийник, П.А.Манорик. Исследование гетерофазного взаимодействия дибензальазината меди(I) с парами гидразина методом пьезокварцевого микровзвешивания// Укр. хим. журнал, 2003, т.69, №4, С.101-104.

Патент України №62182А, МКИ G01N27/00. Сорбційноактивний матеріал  покриття для п’єзоелектричних масчутливих датчиків на амоніак. Бурлаєнко Н.А., Погоріла Л.М., Манорик П.А., Філіппов О.П., Демешко С.В., Шульженко О.В., Гребенніков В.М., Федоренко М.А. Опубл. 15.12.2003, Бюл. №12.- 5 с. ил.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420