Ларіна Ольга Вікторівна кандидат хімічних наук

Ларіна Ольга Вікторівна

кандидат хімічних наук, науковий співробітник

відділ каталітичних окисно-відновних процесів

Україна, 03028, Київ-28, просп. Науки, 31

тел.: 38 (044) 525-62-22

E-mail: olga.larina@ukr.net

 

Область наукових інтересів

 • Процеси конденсації С2, 4-спиртів з подовженням вуглецевого ланцюга /з одержанням 1,3-бутадієну, 1-бутанолу та 2-етил-1-гексанолу/ і поліфункціональні оксидні та цеолітні каталізатори для їх реалізації;

 • Біфункціональні каталізатори для тандем-процесу перетворення С2, 4 біо-спиртів в бутени різної будови.

 

Професійний досвід 

2012–2015

Аспірант

2013–2017

Інженер 1 категорії

2017–2018

Молодший науковий співробітник

2018–по сьогодні

Науковий співробітник

 

Науково-організаційна діяльність

з 2019

Вчений секретар відділу

з 2020

Член Ради молодих вчених Відділення хімії НАН України

 

Освіта

 

Нагороди

 • Стипендія Президента України для молодих вчених (2018–2020 рр.);

 • Премія Верховної Ради України молодим ученим за цикл наукових праць «Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості» (разом з к.х.н. І.Б. Бичко, к.х.н. О.О. Жохом) (2019 р.);

 • Стипендія НАН України для молодих учених (з 2021 ).

 

Гранти

 • Грант НАН України на виконання проекту науково-дослідної роботи молодих вчених НАН України «Розроблення Zr, Sn-вмісних ієрархічно-пористих цеолітних каталізаторів для одержання несиметричних ефірів із 4-метоксібензальдегіду і аліфатичних спиртів» (2015–2016);

 • Грант НАН України дослідницькій групі молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Наноструктуровані каталізатори отримання цінних органічних речовин шляхом хімічної та плазмохімічної активації СО2 і відновлювальної сировини» (2018–2019);

 • Грант НАН України дослідницькій лабораторії молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Нові ефективні нанорозмірні каталізатори отримання цінних органічних сполук з біосировини та продуктів її переробки» (2020–2021);

 • Гранти консорціуму науково-дослідницької інфраструктури Центральної Європи (CERIC) на виконання досліджень у Карловому університеті (Прага, Чеська Республіка, 2019–2020) та Національному інституті хімії (Любляна, Словенія, 2018 р., 2020–2021).

 

Наукові зв’язки

 • к.ф.-м.н. Д.Ю. Балакін, Інститут фізики НАН України, відділ адсорбційних явищ;

 • Ph.D. Ivan Khalakhan, Ph.D. Katerina Veltruska, Карлів університет, кафедра наук про поверхню та плазму, м. Прага, Чехія;

 • Assoc. Prof. Gregor Mali, Ph.D., Національний інститут хімії, кафедра неорганічної хімії та технології, м. Любляна, Словенія.

 

Загальна кількість публікацій: глава в колективній англомовній монографії, статей – 25, патентів – 5.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 56911170000, ResearcherID – L-6606-2017, ORCID – 0000-0001-6359-1512.

 

Вибрані публікації

 1. Larina, O.V.; Valihura, K.V.; Kyriienko, P.I.; Vlasenko, N.V.; Balakin, D.Y.; Khalakhan, I.; Veltruská, K.; Čendak, T.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Catalytic performance of ternary Mg-Al-Ce oxides for ethanol conversion into 1-butanol in a flow reactor. J. Fuel Chem. Technol. 2021, 49(3), 347–358. https://doi.org/10.1016/S1872-5813(21)60028-2 

 2. Larina, O.V.; Valihura, K.V.; Čendak, T. Effect of the cerium modification on acid–base properties of Mg–Al hydrotalcite-derived oxide system and catalytic performance in ethanol conversion. React. Kinet. Mech. Catal. 2021, 132(1), 359–378. https://doi.org/10.1007/s11144-020-01907-4

 3. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Catalytic Conversion of Ethanol Into 1,3-Butadiene: Achievements and Prospects: A Review. Theor. Exp. Chem. 2020, 56(4), 213–242. https://doi.org/10.1007/s11237-020-09654-2

 4. Larina, O.V.; Shcherban, N.D.; Kyriienko, P.I.; Remezovskyi, I.M.; Yaremov, P.S.; Khalakhan, I.; Mali, G.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. Design of Effective Catalysts Based on ZnLaZrSi Oxide Systems for Obtaining 1,3-Butadiene from Aqueous Ethanol. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8(44), 16600–16611. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05925

 5. Larina, O.V.; Remezovskyi, I.M.; Kyriienko, P.I.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. 1,3-Butadiene Production from Ethanol–Water Mixtures over Zn–La–Zr–Si Oxide Catalyst. React. Kinet. Mech. Catal. 2019, 127(2), 903–915. https://doi.org/10.1007/s11144-019-01618-5

 6. Larina, O.V.; Kyriienko, P.I.; Balakin, D.Y.; Vorokhta, M.; Khalakhan, I.; Nychiporuk, Y.M.; Matolín, V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. The Effect of ZnO on Acid-Base Properties and Catalytic Performance of ZnO/ZrO2-SiO2 Catalysts in 1,3-Butadiene Production from Ethanol-Water Mixture. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 3964–3978. https://doi.org/10.1039/C9CY00991D

 7. Larina, O.V.; Valihura, K.V; Kyriienko, P.I.; Vlasenko, N.V; Balakin, D.Y.; Khalakhan, I.; Čendak, T.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Successive Vapour Phase Guerbet Condensation of Ethanol and 1-Butanol over Mg-Al Oxide Catalysts in a Flow Reactor. Appl. Catal. A Gen. 2019, 588, 117265. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2019.117265

 8. Kurmach, M.M.; Larina, O.V.; Kyriienko, P.I.; Yaremov, P.S.; Trachevsky, V.V.; Shvets, O.V.; Soloviev, S.O. Hierarchical Zr-MTW Zeolites Doped with Copper as Catalysts of Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene. ChemistrySelect 2018, 3(29), 8539–8546. https://doi.org/10.1002/slct.201801971

 9. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Calers, C.; Dzwigaj, S. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn). ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5(3), 2075–2083. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b01728

 10. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Popovych, N.O.; Soloviev, S.O.; Millot, Y.; Dzwigaj, S. Effect of the Niobium State on the Properties of NbSiBEA as Bifunctional Catalysts for Gas- and Liquid-Phase Tandem Processes. J. Mol. Catal. A: Chem. 2016, 424, 27−36. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2016.06.024

 11. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. High Selectivity of TaSiBEA Zeolite Catalysts in 1,3- Butadiene Production from Ethanol and Acetaldehyde Mixture. Catal. Commun. 2016, 77, 123−126. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.01.023


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420