Кирієнко Павло Іванович кандидат хімічних наук

Кирієнко Павло Іванович

кандидат хімічних наук,

старший науковий співробітник

відділ каталітичних окисно-відновних процесів

Україна, 03028, Київ-28, просп. Науки, 31

тел.: 38 (044)525-62-22, 38 (050) 573-00-09

E-mail: pavlo_kyriienko@ukr.net

 Область наукових інтересів

 • Нові процеси одержання цінних хімічних продуктів з відновлювальної сировини /тандем-процеси одержання 1,3-бутадієну та 2-етилгексанолу, інш./ з С2, С4-біоспиртів;

 • Каталітична та плазмо-каталітична конверсія СО2 та біогазу у цінні хімічні речовини;

 • Окиснювальне дегідрування нижчих вуглеводнів;

 • Структурно-функціональний дизайн каталізаторів для процесів очистки викидних газів двигунів внутрішнього згоряння та промисловості від NOx, CО та летких органічних сполук.

 Професійний досвід

2007–2010 

Аспірант 

2007–2011 

Інженер І категорії

2011

Провідний інженер

2011–2012

Молодший науковий співробітник

2012–2016

Науковий співробітник

2016–по сьогодні

Старший науковий співробітник

 

Науково-організаційна діяльність

2013–2019

Голова Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

2016–2019

Голова Ради молодих вчених Відділення хімії НАН України, член Ради молодих вчених НАН України

 Освіта

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», хіміко-технологічний факультет (2007);

 • Аспірантура з відривом від виробництва в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2010);

 • Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.15 хімічна кінетика і каталіз, дисертація «Вплив складу метал-оксидних каталізаторів Pd(Pt)-МхОу/кордієрит (М: Со, Cu) на їх активність в окисно-відновних перетвореннях СО, NO, О2, гексану», науковий керівник д.х.н., проф. С.О. Соловйов (2011 р.).

 Нагороди

 • Стипендія Президента України для молодих вчених (20102012 рр.);

 • Стипендія ім. Л.В. Писаржевського для молодих вчених і спеціалістів Інституту (2013 р.);

 • Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища» (разом з к.х.н. Є.В. Губарені, к.х.н. Н.О. Попович) (2015 р.);

 • Відзнака НАН України для молодих вчених «Талант, Натхнення, Праця» (2017 р.).

 Гранти

Грант НАН України на виконання проекту науково-дослідної роботи молодих вчених НАН України «Розроблення структурованих каталізаторів для селективного відновлення NOx оксигенатами та окиснювальної конверсії С14 алканів» (№ держреєстрації 0111U007071, 0112U005170) (керівник, 20112012 рр.);

 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на виконання науково-дослідної роботи «Розроблення ефективних каталізаторів для процесів селективного відновлення оксидів азоту оксигенатами та окиснювальної конверсії природного газу з одержанням синтез-газу регульованого складу» (№ держреєстрації 0113U006225) (керівник, 2013 р.);

 • Грант НАН України дослідницькій групі молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Наноструктуровані каталізатори отримання цінних органічних речовин шляхом хімічної та плазмохімічної активації СО2 і відновлювальної сировини» (2018–2019 рр.);

 • Гранти консорціуму науково-дослідницької інфраструктури Центральної Європи (CERIC) на виконання досліджень у Карловому університеті (Прага, Чеська Республіка, 2017 р., 2019 р.) та Національному інституті хімії (Любляна, Словенія, 2019 р.).

 

Наукові зв’язки

 • Prof. Stanislaw Dzwigaj, Лабораторія реакційної здатності поверхні, Університет П’єра і Марії Кюрі, Національний центр наукових досліджень, м. Париж, Франція;

 • к.ф.-м.н. Д.Ю. Балакін, Інститут фізики НАН України, відділ адсорбційних явищ;

 • к.т.н. В.І. Корнага, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, відділ оптоелектроніки;

 • Ph.D. Mykhailo Vorokhta, Ph.D. Ivan Khalakhan, Карлів університет, кафедра наук про поверхню та плазму, м. Прага, Чехія.

 • к.х.н. С.А. Сергієнко, Університет Авейру, Центр досліджень кераміки та композиційних матеріалів, м. Авейру, Португалія.

 Загальна кількість публікацій: глав в колективних монографіях – 4, статей – 52, патентів – 11.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 55314336200, ResearcherID – L-9383-2017, ORCID – 0000-0003-1533-3492.

 

Вибрані публікації

 1. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Balakin, D.Y.; Stetsuk, A.O.; Nychiporuk, Y.M.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. 1,3-Butadiene Production from Aqueous Ethanol over ZnO/MgO-SiO2 Catalysts: Insight into H2O Effect on Catalytic Performance. Appl. Catal. A Gen. 2021, 616, 118081. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118081

 2. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Catalytic Conversion of Ethanol Into 1,3-Butadiene: Achievements and Prospects: A Review. Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (4), 213–242. https://doi.org/10.1007/s11237-020-09654-2

 3. Kyriienko, P.I. Selective Catalytic Reduction of NOx with Ethanol and Other C1-4 Oxygenates over Ag/Al2O3 Catalysts: A Review. Front. Chem. Sci. Eng. 2020, 14 (4), 471–491. https://doi.org/10.1007/s11705-019-1847-7

 4. Larina, O.V.; Shcherban, N.D.; Kyriienko, P.I.; Remezovskyi, I.M.; Yaremov, P.S.; Khalakhan, I.; Mali, G.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Dzwigaj, S. Design of Effective Catalysts Based on ZnLaZrSi Oxide Systems for Obtaining 1,3-Butadiene from Aqueous Ethanol. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8 (44), 16600–16611. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05925 

 5. Larina, O.V; Remezovskyi, I.M.; Kyriienko, P.I.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. 1,3-Butadiene Production from Ethanol–Water Mixtures over Zn–La–Zr–Si Oxide Catalyst. React. Kinet. Mech. Catal. 2019, 127 (2), 903–915. https://doi.org/10.1007/s11144-019-01618-5

 6. Soloviev, S.O.; Kyriienko, P.I.; Popovych, N.O.; Larina, O.V. Development of Catalysts for Abating Toxic Nitrogen Oxides in Gas Emissions of Nitrogen Acid Production. Sci. Innov. 2019, 15 (1), 59–71. http://scinn-eng.org.ua/archive/15(1)/15(1)04 

 7. Larina, O.V.; Kyriienko, P.I.; Balakin, D.Y.; Vorokhta, M.; Khalakhan, I.; Nychiporuk, Y.M.; Matolín, V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. The Effect of ZnO on Acid-Base Properties and Catalytic Performance of ZnO/ZrO2-SiO2 Catalysts in 1,3-Butadiene Production from Ethanol-Water Mixture. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 3964–3978. https://doi.org/10.1039/C9CY00991D.

 8. Larina, O.V; Valihura, K.V; Kyriienko, P.I.; Vlasenko, N.V; Balakin, D.Y.; Khalakhan, I.; Čendak, T.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M. Successive Vapour Phase Guerbet Condensation of Ethanol and 1-Butanol over Mg-Al Oxide Catalysts in a Flow Reactor. Appl. Catal. A Gen. 2019, 588, 117265. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2019.117265

 9. Popovych, N.O.; Kyriienko, P.I.; Millot, Y.; Valentin, L.; Gurgul, J.; Socha, R.P.; Żukrowski, J.; Soloviev, S.O.; Dzwigaj, S. Sn-BEA Zeolites Prepared by Two-Step Postsynthesis Method: hysicochemical Properties and Catalytic Activity in Processes Based on MPV Reduction. Microporous Mesoporous Mater. 2018, 268, 178–188. ttps://doi.org/10.1016/j.micromeso.2018.04.026

 10. Kurmach, M.M.; Larina, O.V.; Kyriienko, P.I.; Yaremov, P.S.; Trachevsky, V.V.; Shvets, O.V.; Soloviev, S.O. Hierarchical Zr-MTW Zeolites Doped with Copper as Catalysts of Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene. Chemistry Select 2018, 3 (29), 8539–8546. https://doi.org/10.1002/slct.201801971.

 11. Kyriienko, P.I.; Larina, O.V.; Soloviev, S.O.; Orlyk, S.M.; Calers, C.; Dzwigaj, S. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn). ACS Sustain. Chem. Eng. 2017, 5 (3), 2075–2083. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b01728


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420