Курмач Михайло Миколайович - кандидат хімічних наук, науковий співробітник

Курмач Михайло Миколайович

Кандидат хімічних наук, науковий співробітник

відділ пористих речовин та матеріалів

Україна, 03028, Київ-28, просп. Науки, 31
Телефон: +38 (044) 525-41-96
Email: mazinator3710@ukr.net

Освіта

– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», хіміко-технологічний факультет (2013);
Професійний досвід
Роки Посада
2013–2016 Аспірант
2013–2019 Інженер 1 категорії
2019–2020 Провідний інженер
2020–2021
2021–по сьогодні
Молодший науковий співробітник
Науковий співробітник

 

Освіта

– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», хіміко-технологічний факультет (2013);

– Аспірантура Інституту фізичноїхімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2016);

– Кандидат хімічних наук зі спеціальністю 02.00.04 «фізична хімія», дисертація «Будова, адсорбційні, кислотні та
каталітичні властивості
Ti-, Sn-, Zr-вмісних ієрархічних цеолітів», науковий керівник – к.х.н., с.н.с. О.В. Швець (2019 р.).

 

Гранти

1. Грант НАН України для молодих вчених «Розроблення ZrSn-вмісних ієрархічно-пористих цеолітних каталізаторів для одержання несиметричних ефірів із 4-метоксібензальдегіду і аліфатичних спиртів», 0115U005230,
2015-2016, виконавець

2.   Грант МОН України для молодих докторів наук  «Створення нанокомпозитних матеріалів на основі координаційних полімерів – нового покоління каталізаторів для синтезу біологічно-активних карбонових кислот» , 0118U005309, 2018, виконавець.

3. Грант Державного фонду фундаментальних досліджень «Створення композитів наночастинок металічного нікелю і пористих координаційних полімерів хрому(ІІІ) для дебензилювання бензиламінів та бензилових етерів», 0118U005111 2018, виконавець

4.  Грант НАН України для молодих вчених «Композити нанопористих мідних пін та пористих координаційних полімерів як гетерогенні каталізатори реакцій конденсації та гідрування», 0119U102362, 2019-2020, виконавець

5. Українсько-польський грант міністерств освіти та науки України та Республіки Польща “Наноструктуровані нікель- та паладій-вмісні композити на основі анодного нанопористого оксиду алюмінію для селективного каталітичного гідрогенування органічних сполук”, 0120U104756, 2020-2022, виконавець

6. Грант Національного фонду фундаментальних досліджень «Нові ефективні цеолітні каталізатори екологічно
безпечних процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки», 0120
U104981, 2020-2022, виконавець

 

Загальна кількість публікацій: статей – 15, патентів – 7.

Профілі в наукометричних базах

Orcid ID: http://orcid.org/0000-0001-5649-161X  

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56912408500

Google  Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WLE-pt8AAAAJ&hl=uk

Web of science: www.webofscience.com/wos/author/record/7287164

 

Публікації

1. Kurmach, M. N., 2-Acylthioacetamides in the Biginelli reaction./ Kurmach, M. N., A. B. Ryabitskiy, V. N. Britsun. // Chemistry of Heterocyclic Compounds.  – 2014. Т. 49, № 12. С. 1770-1776. (https://doi.org/10.1007/s10593-014-1429-z)

2. М.Н. Курмач. Влияние строения темплата и условий синтеза на структурно-сорбционные и кислотные свойства титаносиликатных цеолитов типа MTW с иерархической пористостью. /М.Н. Курмач, П.С. Яремов, В.В. Цырина, Н.А. Скорик, А.В. Швец.// Теорет. и эксперим. химия – 2015. – Т.51, Т4 – С. 211 – 218. (https://doi.org/10.1007/s11237-015-9419-5)

3. М. Н. Курмач. Влияние введения ионов B3+ или Al3+ в структуру Ti-, Sn- и Zr-содержащих иерархических цеолитов на концентрацию кислотных центров Льюиса и Бренстеда. / М. Н. Курмач, П. С. Яремов, Н. А. Скорик, А. В. Швец.// Теорет. и эксперим. химия. – 2016. – Т. 52.  –  № 3.  – C. 188 – 195 (https://doi.org/10.1007/s11237-016-9468-4).

4. Shvalagin, V.;  Influence of nanosized silicon oxide on the luminescent properties of ZnO nanoparticles / Shvalagin, V.;  Grodziuk, G.; Sarapulova, O.;  Kurmach, M.;  Granchak, V.; Sherstiuk, V. // Journal of Nanotechnology. – 2016. – V. 2016. – Article ID 2708638, 7 pages (https://doi.org/10.1155/2016/2708638)   

5. М.Н. Курмач. Каталитические свойства иерархических цеолитов ZrAlBEA в реакции получения 4-метоксибензил-1-метилпропилового эфира из анисового альдегида./ М.Н. Курмач, Н.А. Попович, П.И. Кириенко, П.С. Яремов, А.Е Баранчиков, А.В. Швец.// Теорет. и эксперим. химия. – 2017. – Т. 53.  –  № 2. C. 114 – 120.  (https://doi.org/10.1007/s11237-017-9508-8)

6. А.В. Швец. Морфология и каталитические свойства иерархических цеолитов типа MOR, BEA, MFI и MTW. / А.В. Швец, E.М. Конышева, М.Н. Курмач// Теорет. и эксперим. химия. – 2018. – Т. 54. –  № 2. – C.126 – 132. (https://doi.org/10.1007/s11237-018-9557-7)

7. M. M. Kurmach. Hierarchical Zr-MTW zeolites doped with copper as catalysts of ethanol conversion into
1,3-butadiene. / M. M. Kurmach, O.V. Larina, P. I. Kyriienko, P. S. Yaremov, V.V. Trachevsky, O. V. Shvets, S. O. Soloviev. // ChemistrySelect. – 2018. – Vol. 3.  –
 29. – P. 8539 – 8546. (https://doi.org/10.1002/slct.201801971)

8. М.Н.Курмач. Каталитические свойства иерархических цеолитов SnAlBEA в реакции получения 4-метоксибензил-1-метилпропилового эфира из анисового альдегида / М.Н.Курмач, Н.А. Попович, П.И.Кириенко, П.С. Яремов, О.Ю. Хижун, А.В. Андреев, А.А. Швец. // Теорет. и эксперим. химия. – 2019. –   Т. 55, № 1. – C. 55–59. (https://doi.org/10.1007/s11237-019-09596-4)

9. Ю.В.Зажигалов. Каталитические свойства иерархических цеолитов SnAlBEA в реакции получения
4-метоксибензил-1-метилпропилового эфира из анисового альдегида / Ю.В.Зажигалов, Е.В.Сачук, Е.А.Диюк, И.В. Бачерникова, Н.Д.Щербань, М.Н.Курмач, А.К. Мельник // Теорет. и эксперим. химия. – 2019. –   Т. 55, № 3. –
C. 193–198 (https://doi.org/10.1007/s11237-019-09611-8).

10. Zazhigalov, V. O., The Effect of Ultrasonic Treatment on the Physical–Chemical Properties/ Zazhigalov, V. O.,
Sachuk, O. V., Diyuk, O. A., Kopachevska, N. S., Starchevskyy, V. L.,  Kurmach, M. M.//. Nanocomposites, Nanostructures, and Their Applications: Selected Proceedings of the 6th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2018), August 27-30, 2018, Kyiv, Ukraine.
Springer, 2019. p. 153 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-17759-1_11 )

11. Лагошняк Д. А. Влияние строения карбоксилатных пористых координационных полимеров – стационарных фаз для жидкостной хроматографии – на эффективность разделения производных анилина//  Лагошняк Д. А., Мишура А. М., Курмач М. Н., Литвиненко А. С., Грабовая Н. В., Гавриленко К. С., Манойленко О. В.,  Колотилов С. В.// Координационная химия. – 2020. Т. 46, № 7  с. 402–409 (https://doi.org/10.1134/S1070328420070040)

12. V.M. Asaula. In-situ formation of NixB/MIL-101(Cr) and Pd/MIL-101(Cr) composites for catalytic hydrogenation of quinoline/ V.M. Asaula, A.S. Lytvynenko, A.M. Mishura, M.M. Kurmach, V.V. Buryanov, K.S. Gavrilenko, S.V. Ryabukhin, D.M. Volochnyuk, S.V. Kolotilov // Inorganic Chemistry Communications. 2020. Vol. 46. P. 108203, (https://doi.org/10.1016/j.inoche.2020.108203)

13. L. K. Patrylak. Isomerization of linear hexane over acid-modified nanosized nickel-containing natural Ukrainian
zeolites / L. K. Patrylak,  O. P. Pertko,  A. V. Yakovenko,  Y.G. Voloshyna, V.A. Povazhnyi, M.M. Kurmach//  Applied Nanoscience. – 2021. P.
1-15 (https://doi.org/10.1007/s13204-021-01682-1)


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420