Конощук Наталія Володимирівна - кандидат хімічних наук

Конощук Наталія Володимирівна

Конощук Наталія Володимирівна

Кандидат хімічних наук

Науковий співробітник

Телефон: +380 (44) 525 6672
Email: n_konos@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

Функціональні гібридні нанокомпозити на основі електропровідних супряжених полімерів та наноструктурованих неорганічних напівпровідникових оксидів і халькогенідів металів, вуглецевих нанотрубок: одержання, дослідження та застосування в оптоелектроніці, суперконденсаторах тощо.

Гібридні та неорганічні галоїдні перовськити для світловипромінювальних діодів.

Наноструктуровані супряжені полімери як активні шари для сенсорних масивів (електронний ніс).

Професійний досвід

2003 р. – до теперішнього часу Науковий співробітник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.
1986 – 2003 рр. Молодший науковий співробітник, інженер 1 категорії, інженер 2 категорії, стажер-дослідник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Освіта

2002, захист дисертації на тему «Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщених тіофенів» на здобуття ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «фізична хімія», Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, Україна.

1989-1993, аспірантура Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України.

1980-1986, Київський Державний університет імені Т.Г. Шевченка, хімічний факультет (кафедра фізичної хімії), Київ, Україна.

Автор 46 наукових праць, зокрема 22 наукових статей і 3 патентів України.

Список вибраних публікацій

О. Ю. Посудієвський, Н. В. Конощук, В. Г. Кошечко, В. Д. Походенко «Гібридні перовськіти та механохімічний спосіб їх одержання». Заявка на патент України a2016 11336 від 09.11.2016.

Pavlyuchenko O.S., Kukla O.L., Mamykin A.V., Konoshchuk N.V., Posudievsky O.Yu., Koshechko V.H. Estimation of multicomponent organic solvent vapor mixture composition with electroconducting polymer chemiresistors.// Sensors and Actuators. B. – 2016. – Vol. 232. – Р. 203–218.

Конощук Н.В., Посудиевский О.Ю., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Люминесцентные свойства нанокомпозитных пленок на основе сопряженного кополимера SuperYellow и наночастиц золота // Теор. И Эксперим. Химия. – 2016. – Т. 52, № 2. – С.67-74.

Конощук Н.В., Посудиевский О.Ю., Грибкова О.Л., Некрасов А.А., Ванников А.В., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Физико-химические свойства химически и механохимически полученных интерполимерных комплексов поли(3,4-этилендиокситиофена) (PEDOT) с полиамидосульфонатными допантами // Теор. И Эксперим. Химия. – 2014. – Т. 50, № 1. – С.21-28.

Posudievsky O.Yu., Konoshchuk N.V., Shkavro А.G., Коshechko V.G., Pokhodenko V.D. Structure and electronic properties of PEDOT doped with polystyrolsulfonic acid under ultrasonic irradiation. // Synth. Met. – 2014. – Vol. 195. – P.335-339.

Конощук Н.В., Бискулова С.О., Дядюн В.С., Посудиевский О.Ю., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Влияние способа функционализации углеродных нанотрубок на строение и электрохимические характеристики их гибридных нанокомпозитов с полианилином и полипирролом // Теор. И Эксперим. Химия. – 2014. – Т. 50, № 4. – С.206-213.

Конощук Н.В., Хазеева А.А. Влияние сонохимической обработки на структуру и свойства полианилина, допированного органическими сульфокислотами // Теор. и Эксперим. Химия. – 2013. – Т. 49, № 4. – С.228-235.

Махно С.Н., Конощук Н.В., Чернявская Т.В., Дяченко А.Г. Электрофизические свойства полианилина, допированного гетерополикислотами // ЖПХ. – 2013. – Т. 86, № 12. – С. 1933-1937.

Конощук Н.В., Походенко В.Д. влияние гетерополикислот типа Кеггина на перенос электрона в гибридных нанокомпозитах TiO2/органический сопряженный полимер (MEH-PPV) // Теор. и Эксперим. Химия. – 2011. – Т. 47, № 3. – С.169-175


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420