Жох Олексій Олексійович

Жох Олексій Олексійович

 кандидат хімічних наук

 кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

 відділ каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул

 

 

Україна, 03028, Київ-28, просп. Науки, 31
Телефон: +38 (044) 525-66-63
Email: al.zhokh@gmail.com

Область наукових інтересів

     Процеси транспорту у твердих пористих тілах;

     Макрокінетика гетерогенно-каталітичних процесів;

     Кінетичне моделювання гетерогенно-каталітичних реакцій.

Професійний досвід

Роки Посада
2014–2017 Аспірант
2014–2019 Інженер
2019–2021 Науковий співробітник
З 2021 Старший науковий співробітник

 

Освіта

– Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет природничих наук (2014);

– Аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2017);

– Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.15 хімічна кінетика і каталіз, дисертація «Вплив дифузійного фактора у процесі перетворення метанолу на каталізаторах HZSM-5/Al2O3», науковий керівник – чл.-кор. НАН України, проф. П.Є. Стрижак (2018 р.).

 

Нагороди

– Стипендія НАН України для молодих учених (2019 – 2021 рр.);

– Премія Верховної Ради України молодим ученим за цикл наукових праць «Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості» (разом з к.х.н. І.Б. Бичко, к.х.н. О.В. Ларіною) (2019 р.);

– Стипендія Президента України для молодих вчених (з 2021 р.).

 

Гранти

– Грант НАН України дослідницькій лабораторії молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки «Нові ефективні нанорозмірні каталізатори отримання цінних органічних сполук з біосировини та продуктів її переробки» (2020–2021 рр.);

– Грант Національного фонду досліджень України «Дизайн та розробка цеоліт- та нановуглець-вмісних каталізаторів із покращеним масоперенесенням для новітньої енергетики на основі водню та метанолу» (2020 –
2022 рр.).

 

Наукові зв’язки

       Чл.-кор. НАН України А.В. Нарівський, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, відділ
магнітної гідродинаміки
;

 Prof. Dr. Julita MrowiecBialon, Інститут хімічної інженерії Польської академії наук, відділ функціональних матеріалів і мікрореакторів, м. Глівіце, Польща. 

 

Загальна кількість публікацій: 34 статті, 1 патент.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 57191411008, ResearcherID
– D-9163-2019,
ORCID
– 0000-0002-9149-9833.

 

Вибрані публікації

1.     Strizhak, P., Zhokh, A., Trypolskyi, A.: Methanol conversion to olefins on H-ZSM-5/Al2O3 catalysts: kinetic modeling. React. Kinet. Mech. Catal. 123, 247–268 (2018). https://doi.org/10.1007/s11144-017-1304-x

2.     Trypolskyi, A., Zhokh, A., Gritsenko, V., Chen, M., Tang, J., Strizhak, P.: A kinetic study on the methanol conversion to dimethyl ether over H-ZSM-5 zeolite. Chem. Pap. 75, 3429–3442 (2021). https://doi.org/10.1007/s11696-021-01586-y

3.     Zhokh, A.: Size-controlled non-Fickian diffusion in a combined micro- and mesoporous material. Chem. Phys. 520, 27–31 (2019). https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2018.12.013

4.     Zhokh, A.: Diffusion in zeolites: A critical assessment on an observed “Fickianity.” Int. Commun. Heat Mass Transf. 109, 104372 (2019). https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2019.104372

5.     Zhokh, A., Strizhak, P.: Non-Fickian diffusion of methanol in mesoporous media: Geometrical restrictions or adsorption-induced? J. Chem. Phys. 146, 124704 (2017). https://doi.org/10.1063/1.4978944

6.     Zhokh, A., Strizhak, P.: Non-Fickian Transport in Porous Media: Always Temporally Anomalous? Transp. Porous Media. 124, 309–323 (2018). https://doi.org/10.1007/s11242-018-1066-6

7.     Zhokh, A., Strizhak, P.: Crossover between Fickian and non-Fickian diffusion in a system with hierarchy.  Microporous Mesoporous Mater. 282, 22–28 (2019). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.03.016

8.     Zhokh, A., Strizhak, P., Maresz, K., Ciemięga, A., Mrowiec-Białoń, J.: Diffusion in hierarchical silica monoliths: impact of pore size and probe molecule. Heat Mass Transf. (2020). https://doi.org/10.1007/s00231-020-02929-3

9.     Zhokh, A., Trypolskyi, A., Strizhak, P.: Relationship between the anomalous diffusion and the fractal dimension of the environment. Chem. Phys. 503, 71–76 (2018). https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2018.02.015

10.  Zhokh, A.A., Strizhak, P.E.: Pore size effect on the methanol anomalous diffusion in the mesoporous catalyst pellets for methanol-to-olefin reaction. Int. J. Heat Mass Transf. 112, 1072–1080 (2017)(b).  https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.05.050

11.  Zhokh, A.A., Trypolskyi, A.I., Strizhak, P.E.: Asymptotic Green’s functions for time-fractional diffusion equation and their application for anomalous diffusion problem. Phys. A Stat. Mech. its Appl. 475, (2017). https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.02.015


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420