Діденко Ольга Захарівна
Ольга Захаріївна Діденко

кандидат хімічних наук, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України

 

Відділ каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул
просп. Науки, 31, Київ-28, 03028, Україна
Email: o.z.didenko@gmail.com

Область наукових інтересів 
• гетерогенний каталіз
• нанорозмірні ефекти в гетерогенному каталізі
• наноматеріали
• нелінійні хімічні явища
 

Професійний досвід
з 2001 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник
1992-2001 – інженер

Освіта і наукові ступені
1992 – Київський політехнічний інститут; Хіміко-технологічний факультет, спеціальність “Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика"
2001 – Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз; дисертація “Вплив малих збурень на хаотичні режими перебігу автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського"

Нагороди
2002-2004 – Стипендія Президента України для молодих вчених
2001-2002 – Стипендія НАН України для молодих вчених
2001 – Грамота Президіума НАН України за роботу “Складноперіодичні та детерміновано-хаотичні режими перебігу складних хімічних реакцій"

Загальна характеристика кількості публікацій 34 наукових статей, 9 патентів

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних:
Scopus Author ID: 6603072182
Orcid:0000-0003-2841-9965

Список вибраних публікацій

1. O.Z. Didenko, G.R. Kosmambetova, P.E. Strizhak Size effect in CO oxidation over magnesia-supported ZnO nanoparticles // J. Mol. Cat. A. – 2011. – Vol. 335, No. 1-2, – P. 14-23. doi:10.1016/j.molcata.2010.12.005
2. П.Е. Стрижак, А.И. Трипольский, Г.Р. Космамбетова, О.З. Диденко, Т.Н. Гурник Геометрический и электронный подходы к размерным эффектам в гетерогенном катализе (Обзор) // Кинетика и катализ. – 2011. – Т. 52, № 1. – С. 131-142.doi:10.1134/S0023158411010186
3. С.А. Недилько, И.В. Фесич, А.Г. Дзязько, О.З. Диденко, Г.Р. Космамбетова, П.Е. Стрижак Влияние природы щелочноземельного элемента на каталитические свойства перовскитов состава La1-3xLixM2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0 ≤ x ≤ 0,05) в окислении СО // Теорет. и эксперим. химия. – 2011. – Т. 47, № 3. – С. 174-178. doi:10.1007/s11237-011-9201-2
4. G.R. Kosmambetova, N.S. Kalchuk, O.Z. Didenko, P.E. Strizhak Comparative study of magnesia-supported highly-dispersed CuO solids prepared by different methods in CO oxidation // Can. J. Chem. Eng. – 2017. – Vol. 95, No. 8. – P. 1510-1517. doi:10.1002/cjce.22795
5. А.И. Трипольский, О.З. Диденко, П.Е. Стрижак Связь фрактальных характеристик со структурными параметрами наноразмерного ZrO2, определенными разными методами // Теорет. и эксперим. химия. – 2019. – Т. 55, № 4. – С. 222-225. doi:10.1007/s11237-019-09615-4
6. О.З. Диденко, Г.Р. Космамбетова, И.В. Фесич, Д.Д. Наумова, Т.А. Войтенко, С.А. Недилько, П.Е. Стрижак Влияние состава сверхпроводящих купратов Bi2Sr2-xNdxCaCu2Oy (0 ≤ x ≤ 0,1) на их электрофизические характеристики и каталитические свойства в реакции окисления монооксида углерода // Теорет. и эксперим. химия. – 2020. – Т. 56, № 2. – С. 122-126. doi:10.1007/s11237-020-09646-2
7. Г.М. Тельбиз, Н.В. Власенко, О.З. Диденко, П.Е. Стрижак Кислотно-основные и каталитические свойства сульфатированного мезопористого наносферического оксида титана в реакции олигомеризации глицерина // Теорет. и эксперим. химия. – 2020. – Т. 56, № 3. – С. 187-192. doi:10.1007/s11237-020-09652-4
8. O.I. Yanushevska, T.A. Dontsova, A.L. Aleksyk, N.V. Vlasenko, O.Z. Didenko, A.S. Nypadymka Surface and structural properties of clay materials based on natural saponite // Clays Clay Miner. – 2020. doi:10.1007/s42860-020-00088-4
9. O.I. Yanushevska, N.V. Vlasenko, G.M. Telbis, E.V. Leonenko, О.Z. Didenko, V.G. Prozorovich, A.I. Ivanets, T.A. Dontsova Acid-base and photocatalytic properties of TiO2-based nanomaterials // Appl. Nanosci. – 2021. doi:10.1007/s13204-021-01709-7
10. Г.Р. Космамбетова, О.І. Янушевська, Н.В. Власенко, О.З. Діденко, В.І. Гриценко, Т.А. Донцова Каталітичні властивості композицій на основі червоного шламу в реакціях окиснення та парової конверсії монооксиду вуглецю // Теорет. та експерим. хімія. – 2021. – Т. 57, № 1. – С. 61-66. doi:10.1007/s11237-021-09677-3


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420