Мета і завдання програми — Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАНУ

Мета і завдання програми

Мета програми

Метою програми є розвиток фундаментальних засад створення хімічних функціональних речовин і матеріалів широкого спектра призначення, що базуються на нових енергозберігаючих екологічно сприйнятливих «зелених» технологіях для потреб різних галузей промисловості та соціальної сфери, зокрема: енергозбереження, мікро- і наноелектроніки, транспорту, авіабудування, агропромислового комплексу, легкої і харчової промисловості, побутової хімії, захисту довкілля тощо, забезпечення координації та розширення фундаментальних і прикладних досліджень у різних інститутах НАН України зі створення новітніх функціональних речовин і матеріалів хімічного виробництва, а також сприяння концентрації зусиль на найбільш перспективних інноваційних розробках.
Використання наукоємних новітніх функціональних речовин і матеріалів у різних галузях вітчизняної промисловості буде сприяти її переходу на інноваційні шляхи розвитку, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, суттєвому зменшенню залежності країни від імпорту наукоємної хімічної продукції, налагодженню в Україні виробництва широкої гами хімічних продуктів, реактивів, препаратів.

Основні завдання програми

1. За науковим напрямом «Нові функціональні органічні речовини і матеріали та композити на їх основі для техніки нового покоління» планується створення новітніх функціональних органічних речовин, матеріалів та композитів на їх основі, включаючи нанокомпозити та композити з двовимірними структурами, для потреб сучасної нано- і мікроелектроніки, електротехніки, органічних матеріалів для альтернативної енергетики і енергозбереження, транспорту, комерційно важливих продуктів малотоннажної хімії, для легкої промисловості тощо; електропровідних, фотопровідних, люмінесцентних та фотохромних матеріалів тощо.

2. За науковим напрямом «Функціональні неорганічні матеріали для сучасної техніки» планується розробка наукових основ створення принципово нових неорганічних хімічних речовин і матеріалів з покращеними електропровідними, оптичними, магнітними, теплопровідними, фото- та електрохромними, люмінісцентними, електролюмінісцентними та іншими цінними функціональними характеристиками для різних видів новітньої техніки; нового покоління адсорбентів, каталізаторів тощо.

3. За науковим напрямом «Нові полімерні матеріали різного функціонального призначення» будуть розроблені наукові підходи до створення нових функціональних полімерних матеріалів: органо- неорганічних полімерних матеріалів широкого призначення, гібридних полімерних матриць, функціональних композиційних матеріалів з широким температурним діапазоном використання, нових універсальних в’яжучих; нових полімерних матеріалів для потреб поліграфічної галузі; нових клеїв та лаків широкого технічного та побутового призначення; термо- та світлостабілізаторів тощо.

4. За науковим напрямом «Створення нових енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно сприйнятливих способів одержання малотоннажних речовин та матеріалів хімічного виробництва» будуть розроблені і опрацьовані нові нетрадиційні методи одержання речовин і матеріалів, включаючи нанорозмірні і двовимірні матеріали, основані на різних ефективних методах активації хімічних процесів (мікрохвильових, сонохімічних, механохімічних, електрохімічних тощо), а також з використанням нетрадиційних екологічно сприйнятливих середовищ – зокрема іонних рідин та інших підходів «зеленої хімії», переведення існуючих процесів одержання комерційно важливих продуктів із стехіометричного режиму в каталітичний тощо.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420