Щербань (Лисенко) Наталія Дмитрівна - доктор хімічних наук

Щербань (Лисенко) Наталія Дмитрівна

Щербань (Лисенко) Наталія Дмитрівна

доктор хімічних наук

старший науковий співробітник

відділ пористих речовин і матеріалів

Проспект Науки, 31 м. Київ 03039 Україна
Телефон: +38 (044) 525 67 71, 38 (096) 758 96 52
Email: nataliyalisenko@ukr.net

Область наукових інтересів

– Розробка нових мікро-мезопористих та ієрархічних матеріалів на основі цеолітів для застосування як каталізаторів перетворення об’ємних молекул, в тому числі відновлювальної сировини, з одержанням цінних хімічних сполук;
– Створення нових безметалевих матеріалів на основі нітриду вуглецю для використання в каталізі (реакції конденсації, окиснення тощо) й фотокаталізі (виділення водню);
– Синтез і характеризація високопористих вуглецевих матеріалів як адсорбентів, носіїв і каталізаторів реакцій тонкого органічного синтезу.

Професійний досвід
Роки    Посада
2015 – дотепер    старший науковий співробітник
2011 – 2015    науковий співробітник
2010 – 2011    молодший науковий співробітник
2009 – 2010
2006 – 2009
   інженер І категорії
   аспірант

 

Освіта і наукові ступені

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, хімічний факультет (2006);

Аспірантура з відривом від виробництва в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2009);

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія (2010);

Доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія (2020).

 

Нагороди

       Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук (2021); 

       Стипендія Юхана Гадоліна, університет Або Академі, Турку, Фінляндія (2020 р.);

–    Українська премія ЛОРЕАЛЬ – ЮНЕСКО «Для жінок в науці-2018» (2018 р.);

       Премія Президента України для молодих вчених (2018 р.);

      Диплом «Киянка року» в номінації «Жінка – науковець року 2017» від Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018 р.);

     Стипендія ім. Л.В.Писаржевського для молодих учених і спеціалістів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2017 р.);

       Відзнака НАН України для молодих учених ТАЛАНТ. НАТХНЕННЯ. ПРАЦЯ. (2017 р.);

       Стипендія Юхана Гадоліна, університет Або Академі, Турку, Фінляндія (2017 р.);

       Премія Національної академії наук України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів
за кращі наукові роботи (2016 р.);

       Стипендія Національної академії наук України для молодих вчених (2015-2017 рр.);

       Стипендія Президента України для молодих вчених (2009-2010 рр.).

 

Гранти

 Керівник гранту Національного фонду досліджень України «Нові ефективні цеолітні каталізатори екологічно безпечних процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки» (2020-2022 рр.);

     Керівник гранту НАН України для молодих вчених «Нові ефективні нанорозмірні каталізатори отримання цінних органічних сполук з біосировини та продуктів її переробки» (2020-2021 рр.);

  Керівник гранту НАН України для молодих вчених «Наноструктуровані каталізатори отримання цінних органічних речовин шляхом хімічної та плазмохімічної активації СОі відновлювальної сировини» (2018-2019 рр.);

       Грант Президента України для молодих вчених (2012 р.).

 

Наукові зв’язки  

– Проф. Д.Ю. Мурзін, лабораторія промислової хімії та інженерії реакцій, Університет Або Академі, м. Турку, Фінляндія;

– К.х.н. С.А. Сергієнко, Університет Авейру, Центр досліджень кераміки та композиційних матеріалів, м. Авейру, Португалія;

– Ph.D. Igor Bezverkhyy, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, CNRS-Université de Bourgogne, м. Діжон, Франція.

 

Загальна кількість публікацій: глав у колективних монографіях – 4, статей – 86, патентів – 9.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 55817889500, ResearcherID R-3794-2017, ORCID – 0000-0001-8767-702X.

 

Вибрані публікації

1M. Laluc, R. Barakov, P. MäkiArvela, N. Shcherban, D. Y. Murzin. Catalytic activity of hierarchical beta zeolites in the Prins cyclization of (−)-isopulegol with acetone // Appl. Catal. A Gen. 2021, 618118131. doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118131

2. N. D. Shcherban, O. A. Diyuk, V. A. Zazhigalov, D. Yu. Murzin. Graphitic carbon nitride as a sustainable catalyst for selective ethanol oxidation // ACS Sust. Chem. Eng. 2021, 9(14), 5128. doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c00138

3.. Savela, N. D. Shcherban, M. M. Melander, I. Bezverkhyy, I. L. Simakova, O. Långvik, E. Kholkina, T. Schindler, A. Krauβ, K. Honkala, D. Yu. Murzin, R. Leino. Chemoselective Heterogeneous Iridium Catalyzed Hydrogenation of Cinnamalaniline // Catal. Sci. Technol. 2021, 11, 1481. DOI: 10.1039/D0CY01886D

4. R.. Barakov, N. Shcherban, P. Yaremov, I. Bezverkhyy, J. Cejka, M. Opanasenko.  Hierarchical Beta zeolites as catalysts in one-pot three-component cascade Prins–Friedel–Crafts reaction // Green Chem. 2020, 22, 6992. doi.org/10.1039/D0GC01787F

5.R. Barakov, N. Shcherban, P. Yaremov, I. Bezverkhyy, V. Tsyrina, M. Opanasenko. Hierarchical Beta zeolites obtained in concentrated reaction mixtures as catalysts in tetrahydropyranylation of alcohols // Appl. Catal. A Gen. 2020, 594, 117380. doi.org/10.1016/j.apcata.2019.117380

6. E. Kholkina, P. Mäki-Arvela, C. Lozachmeuer, R. Barakov, N. Shcherban, D. Yu. Murzin. Prins cyclisation of (-)-isopulegol with benzaldehyde over ZSM-5 based micro-mesoporous catalysts for production of pharmaceuticals // Chinese J. Catal. 2019, 40(11), 1713. DOI: S1872-2067(19)63305-X.

7. P. S. Yaremov, N. D. Shcherban, A. Aho, D. Yu. Murzin. Molecular insight on unusually high specific hydrogen adsorption over silicon carbide // Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44(12), 6074. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.081

8. N. D. Shcherban, P. Mäki-Arvela, A. Aho, S. A. Sergiienko, P. S. Yaremov, K. Eränen, D. Yu. Murzin. Melamine-derived graphitic carbon nitride as a new effective metal-free catalyst for Knoevenagel condensation of benzaldehyde with ethylcyanoacetate // Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 2928DOI:10.1039/C8CY00253C

9. N.D. Shcherban. Review on synthesis, structure, physical and chemical properties and functional characteristics of porous silicon carbide // J. Ind. Eng. Chem. 2017, 50, 15. doi.org/10.1016/j.jiec.2017.02.002

10..E.V.Murzina, A. Tokarev, N.D. Shcherban, D. Yu. Murzin. Arabinogalactan hydrolysis and hydrolytic hydrogenation using functionalized carbon materials // Catal. Today. 2015, 257, 169. doi.org/10.1016/j.cattod.2014.07.019

11. N. D. Shcherban, P. S. Yaremov, V. G. Ilyin, M. V. Ovcharova. Influence of the method of activation on the structural and sorption properties of the products of carbonization of sucrose // J. Anal. Appl. Pyrolysis 2014, 10, 155-164. doi.org/10.1016/j.jaap.2014.02.016


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420