На главную
Русский English
Головна75-річчя від дня народження академіка НАН України В. Г. Кошечка

75-річчя від дня народження академіка НАН України В. Г. Кошечка

22 червня 2021 року виповнюється 75 років від дня народження видатного ученого в галузі фізичної та фізичної органічної хімії, віце-президента НАН України, директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, доктора хімічних наук, професора, академіка НАН України Вячеслава Григоровича Кошечка.

Koshechko

В. Г. Кошечко закінчив хімічний факультет Ужгородського державного університету (1969 р.). Вся його трудова діяльність пов’язана з Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, в якому він працює з 1971 року.

Наукові праці В. Г. Кошечка охоплюють широкий спектр проблем – питання хімічної будови та реакційної здатності, кінетики, електрохімії, гомогенного каталізу, міжмолекулярних взаємодій, властивостей і поведінки інтермедіатів хімічних перетворень, фторорганічної хімії та ін. Він автор понад 500 наукових праць, 9 монографій, 55 патентів України і зарубіжних країн.

В. Г. Кошечку з колегами належить пріоритет у відкритті ряду принципово нових ефектів і явищ в галузі будови та реакційної здатності вільних радикалів – одноелектронних окисно-відновних процесів, виникнення електрорушійної сили та електричного струму в реакціях вільних радикалів, гомогенного каталізу різних хімічних та електрохімічних процесів вільними радикалами та іон-радикалами; здатність одних «малих» молекул каталізувати перетворення інших тощо. В.Г. Кошечком з колегами закладено фундаментальні основи нових актуальних наукових напрямів – фізичної хімії гетероатомних катіон-радикалів, електрохімічної функціоналізації органічних субстратів «малими» молекулами (CO2, СО, NO, SO2, CS2, H2S). Зокрема обгрунтовано положення про ключову роль катіон-радикалів у процесах електрофільного заміщення; виявлено основні фактори, що визначають їх реакційну здатність в окисно-відновних реакціях з вільними радикалами, органічними та неорганічними молекулами; вивчено елементарні акти взаємодії «малих» молекул з аліфатичними і ароматичними сполуками та встановлено природу ключових проміжних частинок таких процесів, що покладено в основу розробки принципово нових ефективних методів одержання різноманітних органічних похідних. Значний цикл досліджень виконано В. Г. Кошечком в області електрохімічної активації фреонів та залучення їх в різні процеси одержання цінних фторвмісних продуктів. Важливе значення мають результати фундаментальних і прикладних досліджень В. Г. Кошечка з колегами в галузі електрохімії вільних радикалів і іон-радикалів та створення на їх основі хімічних джерел струму, розроблення оригінальних композицій апротонних електролітів, які здатні значно підвищувати експлуатаційні характеристики літієвих джерел струму тощо.  

В останні роки В. Г. Кошечко з колегами зробив вагомий внесок у започаткування та розвиток новітнього наукового напряму - фізичної хімії наноструктурованих систем і нанокомпозиційних матеріалів (у тому числі графену, оксидів графену, MoS2, WS2, BN та ін.). Зокрема розроблено екологічно сприятливі підходи до одержання наноструктурованих електропровідних полімерів,  графену та графеноподібних 2D систем, гібридних органо-неорганічних перовськітів  і нанокомпозитів на їх основі   - перспективних матеріалів для потреб сучасної техніки: створення хімічних джерел струму, суперконденсаторів, світловипромінюючих діодів, сенсорів тощо.

Глибокі теоретичні та експериментальні дослідження В. Г. Кошечка тісно пов’язані з запитами практики. Ним розроблено оригінальні високочутливі магнітометри для аерогеологорозвідки, хімічні джерела струму різного призначення, які впроваджено в крупносерійне виробництво в Україні та за її межами, нові хімічні та електрохімічні способи одержання цілого ряду комерційно важливих органічних сполук.

В. Г. Кошечко має широкі міжнародні зв’язки з різними науковими центрами з виконання спільних наукових проектів в рамках таких Європейських програм, як РЕСО, INTAS, COST, НТЦУ, а також контрактів з крупними зарубіжними фірмами (Thomas De La Rue, General Motors та ін.)

Поряд з інтенсивною науковою В. Г. Кошечко веде велику науково-організаційну діяльність. З 2008 р. він - директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, з 2015 р. – віце-президент НАН України. Очолював експертну раду з хімії ВАК України (1992-1998 рр.),  активно працював та продовжує працювати в ряді науково-технічних рад з управління Державними і багатогалузевими науково-технічними програмами, цільовими комплексними програмами фундаментальних досліджень НАН України, в складі міжнародної наукової ради з управління Європейською науково-технічною програмою COST-29, вітчизняних та зарубіжних наукових рад з хімії, редколегій низки наукових журналів.

В. Г. Кошечко нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV та ІІІ ступенів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, вищими відзнаками Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України «За наукові досягнення». Він – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. Л. В. Писаржевського та ім. О. І. Бродського НАН України, почесний доктор Ужгородського національного університету.