На главную
Русский English
ГоловнаДо 125-річчя від дня народження академіка О.І. Бродського

До 125-річчя від дня народження академіка О.І. Бродського

        19 червня 2020 р. виповнюється 125 років від дня народження Олександра Ілліча Бродського – всесвітньо відомого вченого в галузі фізичної хімії, академіка АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР, Заслуженого діяча науки УРСР.

Brodskii         О.І. Бродський є одним з найвидатніших вчених-хіміків ХХ сторіччя, його наукові праці зробили визначний внесок в світову хімічну науку. Талановитий дослідник, керівник та організатор науки, чудовий педагог, громадський діяч, патріот, людина великої душі та привабливості, Олександр Ілліч Бродський був фундатором та головою представницької наукової школи, яка зробила вагомий  внесок в розвиток теорії розчинів електролітів, хімії ізотопів, теорії реакційної здатності, кінетики і механізму хімічних реакцій.

        Характеризуючи наукову спадщину О.І. Бродського, необхідно відмітити по-перше, роботи в галузі електрохімії та термодинаміки розчинів, які мали надзвичайно важливе значення для формування правильних уявлень в світовій науці: розвиток загальної термодинамічної теорії впливу розчинника на хімічну рівновагу та застосування її до випадку електрорушійної сили гальванічних елементів; цикл досліджень стану електролітів в розчинах з використанням розроблених О.І. Бродським та його співробітниками прецизійних методів дослідження.

        До числа найважливіших досягнень О.І. Бродського та його наукової школи в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України належить започаткування та розвиток нової галузі хімічної науки – хімії ізотопів: одержання перших в Європі зразків хімічно чистої «важкої води» (D2O),  розроблення фундаментальних основ розділення ізотопів, практичне одержання в чистому вигляді багатьох сполук ізотопів різних елементів та подальше проведення широких досліджень в галузі ізотопів, використання їх в науці, техніці, народному господарстві. Це видатне досягнення мало величезне значення не лише для започаткування хімії ізотопів як нового розділу хімії, а й рівною мірою для прогресу ядерної фізики, а також відіграло важливу роль у здійсненні атомного проекту, відкривало нові перспективи використання атомної енергії в мирних цілях та військовій техніці.

        З ім’ям О.І. Бродського нерозривно пов’язаний початок  використання ізотопів для вирішення цілої низки проблем фундаментальної хімічної науки – теорії хімічної будови та реакційної здатності молекул, особливо, встановлення тонких деталей механізмів хімічних реакцій.

        Одним з перших у світі О.І. Бродський почав 1936 року систематичні дослідження розповсюдження ізотопів в природних водах річок, озер, морів та океанів, які дозволили виявити низку закономірностей, важливих для географічної та метеорологічної наук.

        Етапним в діяльності О.І. Бродського було започаткування досліджень в галузі фізичної хімії вільних радикалів т а водневих зв’язків з використанням нових на той час методів електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), ядерного магнітного резонансу (ЯМР), квантової хімії та ін. Наукові напрями, початок яким був покладений О.І. Бродським наприкінці 50-х та у 60-х роках ХХ століття, продовжують розвивати його учні.

        Багато сил і енергії О.І. Бродський віддавав науково-організаційній, педагогічній та громадській діяльності. Він був одним з засновників і багаторічним (1939-1969 рр.) директором Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Під його керівництвом Інститут зайняв провідне місце в Україні та СРСР з ряду галузей хімічної науки, роботи Інституту одержали широкий розголос не лише в нашій країні, а й за кордоном. О.І. Бродський мав тісні ділові, дружні та творчі контакти з рядом видатних зарубіжних вчених, зокрема з двічі лауреатом Нобелівської премії професором Л. Полінгом (США), лауреатом Нобелівської премії професором Ч. В. Раманом (Індія), які читали лекції в Інституті. Більш як чверть століття він поєднував наукову роботу з педагогічною діяльністю, був чудовим популяризатором науки. О.І. Бродський був дуже цікавою і багатогранною людиною, любив життя, був великим знавцем літератури, живопису, музики. Він багато чого знав і умів, щедро ділився своїми знаннями і досвідом,  підказував можливі теми та напрями досліджень, постійно намагався пробудити у молодих колег інтерес до науки.

        Сьогодні науковий колектив Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, з яким була пов’язана вся творча діяльність академіка О.І. Бродського, продовжує працювати в найактуальніших, пріоритетних галузях хімічної науки. Наукові здобутки академіка О.І. Бродського, його ідеї, науково-професійні, педагогічні та методологічні принципи його наукової школи нині плідно розвиваються завдяки зусиллям його учнів та послідовників.

        Пам’ять про академіка О.І. Бродського увічнено меморіальною дошкою на фасаді головного корпусу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. В Меморіальній кімнаті Інституту розгорнуто постійну експозицію, що розповідає про академіка Олександра Ілліча Бродського, світла постать якого назавжди збережеться у вітчизняній науці, у вдячній пам’яті тих, кому випало щастя працювати і спілкуватись з ним.

        Національною академією наук України засновано та присуджується премія імені О.І. Бродського за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики і реакційної здатності.

 

        У зв’язку з карантинними заходами для запобігання поширенню COVID-19 розширене урочисте засідання Вченої ради Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, присвячене 125-річчю від дня народження академіка О.І. Бродського, буде проведено пізніше.