На главную
Русский English
ГоловнаКонкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

Завантажити документ

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в  Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

Назва підрозділу

Назва вакантної посади

Кількість вакансій

відділ каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул

 • науковий співробітник
 • молодший науковий співробітник

3
2

відділ фотохімії

 • старший науковий співробітник
 • науковий співробітник

1

1

відділ пористих речовин і матеріалів

 • старший науковий співробітник
 • науковий співробітник
 • молодший науковий співробітник
 • провідний інженер

1

2
1

2

відділ фізико-неорганічної хімії

 • науковий співробітник
 • провідний інженер

1
1

відділ каталітичних окисно-відновних процесів

 • старший науковий співробітник
 • науковий співробітник

1

1

відділ вільних радикалів

 • провідний науковий співробітник
 • старший науковий співробітник

1

1

лабораторія спектроскопії полімерів

 • старший науковий співробітник

1

Документи для участі у конкурсі приймаються з 5 листопада до 5 грудня 2019 р. відділом кадрів
Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

 

1. Кандидати, які не є працівниками Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України:

   1)   письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

   2)   копію документа, що посвідчує особу;

   3)   заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

   4)   автобіографію;

   5)   копію трудової книжки (за наявності);

   6)     копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового   квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

   7)      перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

   8)   письмову згоду на обробку персональних даних.

 

2. Кандидати, які працюють в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

 

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади наукового працівника може претендувати:

 • провідного наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше 10 статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Web of Science, Scopus), та не менше 25 статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Web of Science, Scopus) за час наукової діяльності;


 • старшого наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 7 статей в рецензованих фахових виданнях (з них 5 – у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Web of Science, Scopus); 2 – розділи колективних монографій за результатами виконання проектів академічних наукових програм) та не менше 10 статей за час наукової діяльності (з них 7 – у періодичних виданнях включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus; 3 – у рецензованих фахових виданнях, у тому числі розділи колективних монографій за результатами виконання проектів академічних наукових програм).


 

 • наукового співробітника — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше 5 статей в рецензованих фахових виданнях(з них 4 – у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus; 1 – розділ колективних монографій за результатами виконання проектів академічних наукових програм) та не менше 7 статей за час наукової діяльності (з них 5 – у періодичних виданнях включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus; 2 – у рецензованих фахових виданнях, у тому числі розділи колективних монографій за результатами виконання проектів академічних наукових програм).


 

 • молодшого наукового співробітника, провідного інженера з основного напряму діяльності — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр, який має не менше 3 статей в рецензованих фахових виданнях (з них 2 -  у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus);

 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 5 грудня 2019 р.

 

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Долгіх Лідія Юріївна тел.:+38 (044) 525 76 00; електронна пошта: admini@inphyschem-nas.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03028, м. Київ, просп. Науки, 31, відділ кадрів Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

тел. +38 (044) 525 65 30.

Адреса веб-сайту Інституту: www.inphyschem-nas.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 30.10.2019