На главную
Русский English
ГоловнаКонференціїL конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту

L конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту

ПРОГРАМА

L конференції-конкурсу

молодих вчених і спеціалістів

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського

НАН України

 

 22 березня 2019 р.

м. Київ


1 засідання 10.00-13.15


Голова – к.х.н. Кирієнко Павло Іванович

Відкриття конференції

Вступне слово заступника директора

Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

академіка НАН України Віталія Валентиновича Павліщука

 

1.                  Лемеш Наталія Вікторівна (відділ № 2) 

Вуглецеві нанотрубки, доповані азотом та фосфором: структура та можливості застосування

2.                  Романовська Наталія Іванівна (відділ № 5)  

Вплив С- та S-допантів на структуру та фізико-хімічні властивості пористих наноструктур ТіО2

3.                  Кондратюк Андрій Сергійович (відділ № 7)

Функціоналізація та характеризація механохімічно одержаних графенів

4.                  Лагошняк Данило Олександрович (відділ № 4)

Хроматографічне розділення ізомерних фторзаміщених нітроанілінів з використанням пористого координаційного полімеру MIL-53(Al)

 

Перерва


Голова – к.х.н. Щербань Наталія Дмитрівна

5.                  Мазур Денис Олегович (відділ №7)

Нанокомпозити на основі карбідів молібдену та вольфраму з допованим гетероатомами відновленим оксидом графену - електрокаталізатори виділення водню з води.

6.                  Валігура Каріна Віталіївна (відділ № 6)

Вплив складу MgО-Al2О3 композицій на їх каталітичні властивості в процесі парофазної конденсації С2, С4-спиртів з подвоєнням вуглецевого ланцюга

7.                  Іваниця Микита Олексанрович (відділ № 4, студент) 

Вплив структурно-сорбційних характеристик паладійвмісних композитів на їх каталітичну активність в реакціях гідрування гетероциклічних сполук воднем при атмосферному і підвищеному тиску

 

Дискусія


2 засідання 14.00-17.15


Голова – к.х.н. Бичко Ігор Богданович

8.                  Леоненко Євген Володимирович (відділ № 5)  

Вплив умов формування мезоструктурних гібридних Ті, Si золь-гель плівок, допованих родаміном 6Ж, на їх спектральні та люмінесцентні властивості

9.                  Абакумов Олександр Олександрович (відділ № 2)

Каталітичні властивості N-допованого багатошарового оксиду графену в реакціях гідрування ацетилену та етилену

10.              Ремезовський Іван Миколайович (відділ № 6, студент)

Конверсія етанол-водних сумішей з одержанням 1,3-бутадієну на Zn-La-Zr-Si оксидному каталізаторі

 

Перерва


Голова – к.х.н. Міхальова Олена Анатоліївна

11.              Абдуллаєв Емір Нериманович (відділ № 4)

Каталітична активність пористих координаційних полімерів Cu (II) і Fe (III) в процесах окиснення циклічних спиртів та кетонів перекисом водню

12.              Базилевська Анастасія Борисівна (відділ № 2, студентка)

Синтез, дослідження фізико-хімічних та каталітичних властивостей нанокомпозитів з нанесеними на вуглецеві нанотрубки наночастинками нікелю

 

Дискусія

 

Закриття конференції