На главную
Русский English
ГоловнаКонференціїXLIX конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту

XLIX конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту


ПРОГРАМА

XLIX конференції-конкурсу
молодих вчених і спеціалістів
Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України,
присвяченої 100 річчю від дня заснування Національної академії наук УкраїниТези доповідей: https://drive.google.com/file/d/0ByOTOS2bMN7na1hMMlpEWHkyUWZsMjJpR050U0IzRkJEc2JF/view?usp=sharing


22 березня 2018 р.

1 засідання 10.00-13.15


Голова – к.х.н. Кирієнко Павло Іванович

Відкриття конференції

Вступне слово заступника директора
Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
академіка НАН України Віталія Валентиновича Павліщука

1. Козицький Андрій Володимирович (відділ № 7)
Фотокаталітичне одержання монофторованих аліфатичних амінів, кетонів та спиртів за участю декавольфрамат аніона у присутності води

2. Філоненко Світлана Миколаївна, Щербань Наталія Дмитрівна (відділ № 4)
Одержання та фізико-хімічні властивості допованих гетероелементами мікро- та мезопористих вуглецевих та вуглець-кремнеземних матеріалів

3. Парійська Олена Олександрівна (відділ №7)
Co-N-C електрокаталізатори відновлення кисню на основі спряжених полімерів

4. Жох Олексій Олексійович (відділ № 2)
Застосування асимптотичних функцій Гріна до аналізу масопереносу метанолу в зерні цеолітвмісного каталізатора

Перерва

Голова – к.х.н. Козицький Андрій Володимирович

5. Литвиненко Антон Сергійович (відділ № 4), Мішура Андрій Миколайович (відділ № 7)
Ієрархічно пориста нанопіна срібла як матеріал для відновлювального дегалогенування органічних сполук різної будови

6. Розовик Оксана Петрівна (відділ №7)
Фотоелектрохімічні і люмінесцентні властивості наночастинок Ag-In-S, допованих йонами міді

7. Курмач Михайло Миколайович (відділ № 4)
Адсорбційні, кислотні та каталітичні властивості ієрархічних Ti-, Sn-, Zr-вмісних цеолітів

Дискусія


2 засідання 14.00-17.15

Голова – к.х.н. Щербань Наталія Дмитрівна

8. Кондратюк Андрій Сергійович (відділ № 7)
Функціоналізація та характеризація механохімічно одержаних графенів

9. Романовська Наталія Іванівна (відділ № 5)
Вплив хімічної природи сполук сірки та умов золь-гель синтезу на фізико-хімічні та функціональні властивості наноструктур ТіО2

10. Абакумов Олександр Олександрович (відділ № 2)
Вплив розміру кристалітів графіту на каталітичну активність відновленого оксиду графену в реакції гідрування етилену

Перерва

Голова – к.х.н. Бичко Ігор Богданович

11. Сотник Світлана Олександрівна (відділ № 5)
Вплив будови координаційних полімерів Cu(II), Co(II), Fe(III) на їх сорбційні властивості і каталітичну активність в реакції Кньовенагеля

12. Валігура Каріна Віталіївна (відділ № 6)
Вплив складу MgAl(Ce)-оксидних композицій на їх каталітичні властивості в процесі парофазної конденсації С2, С4-спиртів з подвоєнням вуглецевого ланцюга

13. Ларина Тетяна Сергіївна, Лемеш Наталія Вікторівна (відділ № 2)
Структурні та фізико-хімічні характеристики азотовмісних вуглецевих нанотрубок та їх композитів з нікелем та оксидом нікелю

Дискусія

Закриття конференції