На главную
Русский English
ГоловнаКонференціїXLVІIІ конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту

XLVІIІ конференція-конкурс молодих вчених і спеціалістів Інституту

ПРОГРАМА

XLVІIІ конференції-конкурсу

молодих вчених і спеціалістів

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України,

присвяченої 90-й річниці від дня заснування Інституту

23 березня 2017 р.

м. Київ

 

 

Тези доповідей: https://drive.google.com/file/d/0ByOTOS2bMN7ndUpTM1k4by1CU3M/view?usp=sharing


1 засідання 10:00-13:15

 

Голова – к.х.н. Павло Іванович Кирієнко

Відкриття конференції

 

Вступне слово заступника директора

Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

чл.-кор. НАН України Віталія Валентиновича Павліщука

 1. Ларіна Ольга Вікторівна (відділ № 6)
 2. Цеолітні композиції з вбудованими гетероелементами (Ta, Nb, Zr) як перспективні каталізатори процесу одержання 1,3-бутадієну з етанолу

   
 3. Панасюк Ярослав Вікторович (відділ №7)
 4. Моношаровий нітрид вуглецю: одержання, спектрально-люмінесцентні характеристики, нанокомпозити із ZnO

 5. Курмач Михайло Миколайович (відділ № 4)
 6. Вплив умов синтезу на адсорбційні, кислотні та каталітичні властивості ієрархічних Ti-, Sn-, Zr-вмісних цеолітних матеріалів

 7. Кайданович Зінаїда Володимирівна (відділ № 2)
 8. Вплив розміру наночастинок Pt на каталітичні властивості нанокомпозитів Pt/γ-Al2O3 в реакціях гідрування етилену та ацетилену

  Перерва

  Голова – к.х.н. Андрій Володимирович Козицький

 9. Леоненко Євген Володимирович (відділ № 5)
 10. Скерована самоорганізація, особливості формування та фізико-хімічні і оптичні властивості гібридних золь-гель плівок

 11. Мазур Денис Олегович (відділ № 7)
 12. Електрокаталіз електрохімічного виділення водню з водних електролітів n-вмісними супряженими полімерами та нанокомпозитами на їхній основі

   
 13. Розовик Оксана Петрівна (відділ № 7)
 14. Фотовольтаїчні та люмінесцентні властивості нестехіометричних наночастинок Ag–In–S і Ag–In–S@ZnS різного розміру

  Дискусія

  2 засідання 14:00-17:15

  Голова – к.х.н. Наталія Дмитрівна Щербань

 15. Жох Олексій Олексійович (відділ № 2)
 16. Вплив складу цеолітвмісного каталізатора H-ZSM-5/Al2O3 на режим дифузії метилового спирту та продуктивність гетерогенно-каталітичного процесу отримання пропілену з метанолу

   
 17. Романовська Наталія Іванівна (відділ № 5)
 18. Вплив S- і F- допування на структуру та фізико-хімічні властивості діоксиду титану

 19. Бикова Ольга Сергіївна (відділ № 4)
 20. Вплив будови композитів наночастинок паладію та носіїв різної природи на їх каталітичну активність у реакції ароматичного сполучення

 21. Юрченко Дар’я Володимирівна, Перегон Н.В. (відділ № 4, студенти)
 22. Каталітичне окиснення бензоїнів у присутності наночастинок пористого координаційного полімеру міді (II) з 1,3,5-карбоксилатом (HKUST)

  Перерва

  Голова – к.х.н. Ігор Богданович Бичко

 23. Абакумов Олександр Олександрович (відділ № 2)
 24. Каталітична активність відновленого оксиду графіту в реакціях гідрування етилену, ацетилену та дегідрування етану

 25. Кандель Аліна Володимирівна (лабораторія № 7/2, студентка)
 26. Вплив ароматичних замісників в ацетилацетонатних лігандах на люмінісцентні властивості комплексів Eu3+, Tb3+ і Gd3+

   
 27. Захарчук Юрій Миколайович (відділ № 2, студент)

Дослідження процесу Фішера-Тропша на полі- та монодисперсних наночастинках Со, нанесених на γ-Al2O3

Дискусія

Закриття конференції