На главную
Русский English

Орлик Світлана Микитівна

Орлик Світлана Микитівна

член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

завідувач відділом

Телефон: +38 (044)525-66-78
Email: orlyk@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

Кінетика і механізм гетерогенно-каталітичних окисно-відновних реакцій за участю оксидів азоту, оксидів вуглецю, вуглеводнів.

Структурно-функціональний дизайн нового покоління каталізаторів знешкодження техногенних газових викидів мобільних та стаціонарних джерел, каталітичного спалювання палив, перетворення парникових газів, процесів одержання водневого палива.

Професійний досвід

 

Роки

Посада

1976-1982

Інженер

1982-1986

Молодший науковий співробітник

1986-1988

Науковий співробітник

1988 - 1999 

Старший науковий співробітник

1999-2000

Провідний науковий співробітник

2000 – по сьогодні

Завідувач науковим відділом

Освіта – вища, хіміко-технологічний факультет КПІ (1976), аспірантура без відриву від виробництва ІФХ ім.Л.В.Писаржевського НАНУ (1981).

Автор більш як 120 наукових статей і 14 патентів.

Нагороди

Премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2000 р.).

Державна премія України в галузі науки і техніки 2008 р. – за цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз" (в складі авторського колективу)

 Наукові зв´язки

 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ, (д.ф.-м.н. О. Д. Васильєв), Інститут каталізу ім.Г.К.Борескова СВ РАН (проф.В.О.Садиков, проф. З.Р.Ісмагілов)

 Інститут органічного каталізу і електрохімії  ім. Д.В.Сокольського МОН , Казахстан (проф. К.Д.Досумов)

 Prof. E.Angelescu, Бухарестський університет, Румунія, проект COST Action D15/0020  (2002-2005 рр).

 Університет Дібругару, штат Ассам, Індія (Dr.P.Das, prof. P.Gogoi), спільний проект (2008-2010рр.).

Список вибраних публікацій 

 • Орлик С.Н., Комбинированное влияние окислительно-восстановительных свойств катализаторов в редокс-превращениях оксидов азота и метана.// Кинетика и катализ.- 2008.- 49. - №4.- С.562-569.
 • С. Н. Орлик, Т. В. Миронюк, И. Г. Анич, Влияние природы носителя на свойства Со-, In-оксидных катализаторов в СКВ  NO метаном //Катализ в промышленности, 2008, №6.
 • С. Н. Орлик, Т. К. Шашкова, Влияние Pt, Pd, Rh на активность и сероустойчивость катализаторов на основе ZrO2 в окислительном превращении метана // Теорет. и эксперим. химия. - 2008.– 44, № 3. – С.170-174
 • T.V.Myronyuk, S.N.Orlyk. Role of redox- and acidic properties of
  CoO/ZrO2(SO42-) catalysts on SCR-activity NO-CH4/O2//Сatal.Today.- 2007.- 119, N 1-4.- P.152-155.
 • Orlyk S.M., Mironyuk T.V., Boichuk T.M. Surface Active Sites of Modified Zeolites and Zirconia in the onversion of Nitrogen (I,II) Oxides.//Adsorption Science & Technology. – 2007. – 25, No 1,2. – P. 23-33.
 • T. V. Mironyuk, S. N. Orlyk Effect of rhodium on the properties of bifunctional MxOy/ZrO2 catalysts in the reduction of nitrogen oxides by hydrocarbons.- Appl. Catal. B.:Environmental, 2007.-70, N1-4.- P.58-64.
 • Boichuk T. M., Mironyuk T. V., Orlyk S. M. Reduction of nitrogen(I, II) oxides by C1, C3-C4-alkanes over Fe- and Co- containing catalysts based on zeolite and zirconia.// Polish Journal of Environmental Studies.- 2006.- 15, N6A.- P.11-14.
 • Орлик С.Н., Стружко В.Л., Миронюк Т.В., Тельбиз Г.М. Роль бифункциональности оксидных систем на основе ZrO2 в процессе восстановления NO легкими углеводородами. Кинетика и катализ. 2003, 44, №5. С.744-754.
 • Орлик С.Н. Современные проблемы селективного каталитического восстановления оксидов азота (NOx).-Теоретическая и экспериментальная химия, 2001, Т.37, №3, С.133-157.
 • Orlik S.N., Struzhko V.L. Influence of synergistic effects on the selective catalytic reduction of NOx with CnHm over zeolites.- Studies in Surfaсe Science and Catalysis, 2001, V.135, P.326-333.