На главную
Русский English
ГоловнаНаукові підрозділиВІДДІЛ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВКонощук Наталія Володимирівна

Конощук Наталія Володимирівна

Конощук Наталія Володимирівна

Кандидат хімічних наук

Науковий співробітник

Телефон: +380 (44) 525 6672
Email: n_konos@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

Функціональні гібридні нанокомпозити на основі електропровідних супряжених полімерів та наноструктурованих неорганічних напівпровідникових оксидів і халькогенідів металів, вуглецевих нанотрубок: одержання, дослідження та застосування в оптоелектроніці, суперконденсаторах тощо.

Гібридні та неорганічні галоїдні перовськити для світловипромінювальних діодів.

Наноструктуровані супряжені полімери як активні шари для сенсорних масивів (електронний ніс).

Професійний досвід

2003 р. – до теперішнього часу

Науковий співробітник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

1986 – 2003 рр.

Молодший науковий співробітник, інженер 1 категорії, інженер 2 категорії, стажер-дослідник відділу вільних радикалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Освіта

2002, захист дисертації на тему «Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщених тіофенів» на здобуття ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «фізична хімія», Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, Україна.

1989-1993, аспірантура Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України.

1980-1986, Київський Державний університет імені Т.Г. Шевченка, хімічний факультет (кафедра фізичної хімії), Київ, Україна.

Автор 46 наукових праць, зокрема 22 наукових статей і 3 патентів України.

Список вибраних публікацій

  • О. Ю. Посудієвський, Н. В. Конощук, В. Г. Кошечко, В. Д. Походенко «Гібридні перовськіти та механохімічний спосіб їх одержання». Заявка на патент України a2016 11336 від 09.11.2016.
  • Pavlyuchenko O.S., Kukla O.L., Mamykin A.V., Konoshchuk N.V., Posudievsky O.Yu., Koshechko V.H. Estimation of multicomponent organic solvent vapor mixture composition with electroconducting polymer chemiresistors.// Sensors and Actuators. B. – 2016. – Vol. 232. – Р. 203–218.
  • Конощук Н.В., Посудиевский О.Ю., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Люминесцентные свойства нанокомпозитных пленок на основе сопряженного кополимера SuperYellow и наночастиц золота // Теор. И Эксперим. Химия. – 2016. – Т. 52, № 2. – С.67-74.
  • Конощук Н.В., Посудиевский О.Ю., Грибкова О.Л., Некрасов А.А., Ванников А.В., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Физико-химические свойства химически и механохимически полученных интерполимерных комплексов поли(3,4-этилендиокситиофена) (PEDOT) с полиамидосульфонатными допантами // Теор. И Эксперим. Химия. – 2014. – Т. 50, № 1. – С.21-28.
  • Posudievsky O.Yu., Konoshchuk N.V., Shkavro А.G., Коshechko V.G., Pokhodenko V.D. Structure and electronic properties of PEDOT doped with polystyrolsulfonic acid under ultrasonic irradiation. // Synth. Met. – 2014. – Vol. 195. – P.335-339.
  • Конощук Н.В., Бискулова С.О., Дядюн В.С., Посудиевский О.Ю., Кошечко В.Г., Походенко В.Д. Влияние способа функционализации углеродных нанотрубок на строение и электрохимические характеристики их гибридных нанокомпозитов с полианилином и полипирролом // Теор. И Эксперим. Химия. – 2014. – Т. 50, № 4. – С.206-213.
  •  Конощук Н.В., Хазеева А.А. Влияние сонохимической обработки на структуру и свойства полианилина, допированного органическими сульфокислотами // Теор. и Эксперим. Химия. – 2013. – Т. 49, № 4. – С.228-235.
  • Махно С.Н., Конощук Н.В., Чернявская Т.В., Дяченко А.Г. Электрофизические свойства полианилина, допированного гетерополикислотами // ЖПХ. – 2013. – Т. 86, № 12. – С. 1933-1937.
  • Конощук Н.В., Походенко В.Д. влияние гетерополикислот типа Кеггина на перенос электрона в гибридных нанокомпозитах TiO2/органический сопряженный полимер (MEH-PPV) // Теор. и Эксперим. Химия. – 2011. – Т. 47, № 3. – С.169-175