На главную
Русский English
ГоловнаНаукові підрозділиВІДДІЛ ФОТОХІМІЇ2008ШВАЛАГІН Віталій Васильович

ШВАЛАГІН Віталій Васильович

ШВАЛАГІН Віталій Васильович
науковий співробітник

Телефон: 38 (044) 525 58 58
Факс: 38 (044) 525 02 70
Email: : shvalagin@inphyschem-nas.kiev.ua

 Область наукових інтересів

розробка фотохімічних методів синтезу просторово-впорядкованих напівпровідникових наноструктур, дослідження закономірностей фотокаталітичних процесів знешкодження низки неорганічних та органічних забруднювачів повітря.

Професійний досвід

2002 – 2005 рр. – аспірант Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

2006 р. -  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

2005 – 2007 рр. - молодший науковий співробітник Інституту

З 2007. - науковий співробітник Інституту

Освіта 

Ужгородський національний університет, хімічний факультет

Автор понад 40 наукових праць

Список вибраних публікацій

  • Строюк А.Л., Швалагин В.В., Раевская А.Е., Коржак А.В., Кучмий С.Я., Фотокатализ наночастицами CdS восстановления ионов Cd2+ в изопропаноле// Теорет. и эксперим. химия.- 2003.- т. 39, № 6. С. 331-336.
  • Швалагин В. В., Строюк А. Л., Кучмий С. Я. Влияние квантовых размерных эффектов на катодную фотокоррозию наночастиц ZnO в этаноле // Теорет. и эксперим. xимия. – 2004. – Т. 40, № 6. – C. 363-367.
  • Stroyuk A.L., Shvalagin V.V., Kuchmii S.Ya. Photochemical synthesis and optical properties of binary and ternary metal-semiconductor composites based on zinc oxide nanoparticles // J. Photochem. Photobiol. A: Chem. – 2005. – v. 173, No 2. – P. 185-194.
  • Stroyuk, A.L., Shvalagin, V.V. and Kuchmiy, S.Ya. Photochemical synthesis of ZnO/Ag nanocomposites // J. Nanoparticle Research. – 2007. – 9, N 3. – P. 427-440.
  • Швалагин В.В., Строюк А.Л., Котенко И.Е., Кучмий С.Я. Фотокаталитическое формирование пористых наносфер CdS/ZnO и нанотрубок CdS // Теорет. и эксперим. химия. – 2007. - т. 43, № 4. – С. 215-219.
  • Строюк А.Л., Швалагин В.В., Раевская А.Е., Крюков А.И., Кучмий С.Я. Фотохимическое формирование полупроводниковых наноструктур // Теорет.  эксперим. химия. – 2008. – т. 44, № 4. – С. 199-220.
  • M. A. Zhukovskiy, A. L. Stroyuk, V. V. Shvalagin, N.P. Smirnova, O. S. Lytvyn, A. M. Eremenko Photocatalytic growth of CdS, PbS, and CuxS nanoparticles on the nanocrystalline TiO2 films // J. Photochem. Рhotobiol. A: Chem. –2009. – 203, № 2-3. – P. 137-144.
  • O. L. Stroyuk, V. M. Dzhagan, V. V. Shvalagin and  S. Ya. Kuchmiy. Size-Dependent Optical Properties of Colloidal ZnO Nanoparticles Charged by photoexcitation // J. Phys. Chem. C. – 2010. – 114. – Р. 220–225.