РОЗРОБКИ ВІДДІЛУ КАТАЛІТИЧНИХ СИНТЕЗІВ НА ОСНОВІ ОДНОВУГЛЕЦЕВИХ МОЛЕКУЛ

Автономний безполум’яний генератор тепла

Розроблено автономний безполум’яний генератор тепла для опалення різних об’єктів, в тому числі в польових умовах на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші, що відрізняється невеликою вагою, мобільністю, універсальністю, високою економічністю, безпечністю, невеликими витратами палива, відсутністю димових викидів та випромінювання у видимому діапазоні, що дозволяє уникнути виявлення приладу в польових умовах, зокрема при використанні в зоні бойових дій. Обігрівач працює на екологічно чистому, недорогому і досить безпечному газоподібному паливі, яке широко застосовується в побуті та на виробництві.

8

Антипірени для обробки спецодягу військових та службовців МНС

Розроблено антипіренову суміш «Фенікс» для обробки спецодягу службовців ВСУ та МНС для запобігання або уповільнення процесу займання одягу в екстремальних ситуаціях під час службових обов’язків. Включення антипіренових присадок в склад текстильних матеріалів дозволяє відстрочити момент, коли контакт полум’я зі шкірою завдасть їй суттєвих пошкоджень та призведе до появи опіків III та IV ступенів. Антипірен «Фенікс» створено на основі азот- та фосфорвмісних водорозчинних солей. Механізм дії антипірену полягає в утворенні інертних газів, що блокують розповсюдження полум’я з подальшим утворенням шару спіненого коксу, що також блокує розповсюдження вогню та частково термоізолює поверхню шкіри.

9a9b

Каталізатор глибокого очищення збагачених воднем газових сумішей від СО

Розроблено оксидний мідь-церій-цирконієвий каталізатор першої стадії процесу двухстадійної очистки воденьвмісних газових сумішей від монооксиду вуглецю та спосіб ефективної очистки на його основі шляхом вибіркового окислення СО на поверхні каталізатора за температури 100-140 °С та при атмосферному тиску. Запропонований каталізатор забезпечує ефективне очищення від домішок СО (до 50 ppm) збагачених воднем газових сумішей, що отримані з будь-якої органічної сировини. Порівняно з аналогами каталізатор не містить благородних металів. Застосування як носія діоксиду цирконію вітчизняного виробництва дозволяє знизити вартість каталізатора та підвищити термічну і механічну стійкість. Каталізатор може бути використаний для очищення збагачених воднем газових сумішей, що використовуються як паливо екологічно чистого транспорту, а також в металургії, фармації, хімічній, харчовій, космічній та оборонній промисловості.

10a

Мідний каталізатор дегідрування циклогексанолу в циклогексанон на основі моноклінного діоксиду цирконію

Розроблено мідний каталізатор дегідрування циклогексанолу в циклогексанон на основі моноклінного діоксиду цирконію промислового виробництва, який забезпечує більш високі показники селективності та продуктивності по цільовому продукту порівняно з промисловим каталізатором НТК-10-2ФМ. Селективності процесу підвищено за рахунок оптимізації структурно-функціональних характеристик активного компонента та носія. Мідь-цирконійоксидний каталізатор може бути використаний в хімічній промисловості в процесах синтезу γ-бутиролактона, 2-етилгексанолу, дегідрування циклогексанолу. «Каталізатор одержання циклогексанону з циклогексанолу» Патент №65322 (Україна). Опубл. 12.12.2011. Бюл. № 23

11

Каталізатор процесів отримання водню з відновлювальної сировини

Розроблено каталізатор газифікації вуглецьвмісних відходів та парової  конверсії монооксиду вуглецю на основі вітчизняного діоксиду цирконію промислового виробництва (0,1%Fe/2%CuO/4%CeO2/ZrO2). Розроблений каталізатор є ефективним в широкому діапазоні температур на відміну від промислових НТК та СТК каталізаторів, які працюють лише у відповідних вузьких температурних інтервалах. “Каталізатор парової конверсії моноксиду вуглецю” Патент України на корисну модель № 60805, опублік. 25.06.2011, Бюл. № 2.

12

Високопродуктивний каталітичний метод синтезу вуглецевих нанотрубок з регульованою структурою

Розроблено оригінальний каталітичний метод синтезу багатошарових вуглецевих нанотрубок (ВНТ) з діаметром 40-100 нм, які містять в своєму складі азот як елемент-допант. Наявність азоту дає можливість наступної модифікації поверхні ВНТ різними функціональними групами, що суттєво впливає на їх фізико-хімічні властивості. Розробка готова до впровадження в промислових умовах.

Запропоновано метод синтезу вуглецевих нанотрубок з ацетонітрилу бамбукової структури. Завдяки підібраним оптимальним умовам синтезу (температура, концентрації та режим подачі реагентів) вдається вирощувати впорядковані вуглецеві нанотрубки без домішок аморфного вуглецю.

134

Каталізатори синтезу моторних палив

  • Розроблено нове покоління каталізаторів для одержання моторних палив з синтез-газу, отриманого з різноманітної вуглець-вмісної сировини:
  • каталізатор синтезу вуглеводнів бензинової фракції (С511), який забезпечує досягнення показників продуктивності більше 180 кг на 1 м3  каталізатора за годину;
  • каталізатор синтезу вуглеводнів дизельної фракції (С1118), що переважає відомі аналоги за селективністю по цільовим продуктам;
  • каталізатор синтезу широкої фракції легких вуглеводнів (С27);
  • каталізатор синтезу α-олефінів (С47).

На основі запропонованих каталізаторів в УКРНДІГАЗ розроблено технологію переробки природного газу в моторне паливо, яка дозволяє отримувати вуглеводні паливного класу.

1415

1 – каталізатор за патентом США №4555526

2 – каталізатор синтезу бензину (патенти України №19738, №38154)

3 – каталізатор синтезу дизелю  (патенти України №1357, №36660)

Каталізатори на основі наночастинок гетиту

Розроблено каталізатор на основі наночастинок гетиту (FeOOH), що виявляє високу селективність в процесі гетерогенно-каталітичного перетворення тригліцеридів в компоненти моторного палива за температури 400 °С.

Каталізатор гідрування нітросполук Minipad_6%Pd/C

За результатами дослідження впливу природи вуглецевого носія та розміру наночастинок паладію на активність каталізаторів Pd/С розроблено новий каталізатор гідрування нітросполук Minipad_6%Pd/C, що містить паладій на 40% менше ніж у комерційних аналогах з аналогічними експлуатаційними характеристиками.

П’єзокварцові резонатори для детекторів летких органічних речовин 

Розроблено чутливе покриття на основі полікристалічних плівок ряду гідрофобних комплексних сполук 3d-перехідних металів Co2+, Ni2+, Cu2+ зі стеариновою кислотою (HSt) та октадециламіном (ODA) загального складу  Mе(ODA)nSt2 (n = від 0 до 6) для сорбційно активних п’єзорезонансних датчиків на пари органічних речовин.

16


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420