Наукова звітна сесія. 16 грудня 2020 року — Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАНУ

Збірник тез доповідей

Звітні доповіді по проектах

Курись Я.І., Посудієвський О.Ю., Кондратюк А.C., Парійська О.О., Кошечко В.Г., Походенко В.Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗРОБЛЕНИХ ГІБРИДНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГРАФЕНУ, ГРАФЕНОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОРГАНІЧНИХ СПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРІВ

Білоус A.Г., В’юнов O.I., Плутенко Т.О., Янчевський О.З., Коваленко Л.Л., Федорчук О.П., Хоменко Б.С., Ступін Ю.Д.

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЛІТІЙПРОВІДНИХ ОКСИДІВ (КАТІОННИХ ПРОВІДНИКІВ)

Настасієнко Н.С., Кулик Т.В., Паляниця Б.Б., Картель М.Т.

КАТАЛІТИЧНИЙ ПІРОЛІЗ МОДЕЛЬНИХ ФЕНОЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ БІОМАСИ З УТВОРЕННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК

Зажигалов В.О., Сачук О.В., Діюк О.А., Бражник Д.В.

МЕХАНО- ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Черній В.Я., Третякова І.М., Довбій Я.М., Ільницька О.Л., Сєлін Р.О., Ковальська В.Б., Лосицький М.Ю., Пехньо В.І.

ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ Β-КЕТОНОЛЬНИЙ БАРВНИК AMYGREEN ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АМІЛОЇДНИХ КОМПОНЕНТІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ БІОПЛІВКИ

Туров В.В., Крупська Т.В., Гунько В.М., Картель М.Т.

МІЖФАЗНІ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРОФОБНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ МЕТИЛКРЕМНЕЗЕМУ В ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чебанов В.А., Збруєв О. І., Пінчукова Н. О., Сараєв В. Є.

РОЗРОБКА НОВІТНІХ МЕТОДИК СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗУ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕНУ ТА РЕЦЕПТОРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Бичко І.Б., Абакумов О.О., Стрижак П.Є.

РОЗРОБКА НАНОВУГЛЕЦЕВОГО КАТАЛІЗАТОРУ, ЯКИЙ НЕ МІСТИТЬ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ, ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ГІДРУВАННЯ ДОМІШОК АЦЕТИЛЕНУ В ЕТИЛЕНІ

Бровко О.О., Самойленко Т.Ф., Ярова Н.В., Косянчук Л.Ф., Антоненко О.І., Безродний В.І., Ященко Л.М.

ОПТИЧНО ПРОЗОРІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ УРЕТАНІВ ТА ЕПОКСИДІВ ДЛЯ ФОТОЕНЕРГЕТИКИ І ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Пуд О.А., Огурцов М.О., Носков Ю.В., Кругляк О.С.

ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ, СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІПІРОЛУ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК

Білошенко В.О., Вербило Д.Г., Дмитренко В.Ю., Резанова Н.М., Сова Н.В., Чишко В.В.

ПРОСТОРОВО СТРУКТУРОВАНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ОДЕРЖАНІ 3D ДРУКОМ

Іщенко О.О., Кулініч А.В.

СТРУКТУРНІ ФАКТОРИ ШВИДКОЇ БЕЗВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ЗБУДЖЕНОГО СТАНУ ПОЛІМЕТИНОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ БЕНЗО[cd]ІНДОЛУ

Романовська І.І., Рижак О.А., Декіна С.С.

РОЗРОБКА НОВИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ ДІЇ З ІММОБІЛІЗОВАНОЮ СЕРРАТІОПЕПТИДАЗОЮ

Стрюцький О.В., Клименко Н.С., Гуменна М.А., Шевченко В.В.

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ОЛІГОМЕРНИХ ЙОННИХ РІДИН ВИСОКОРОЗГАЛУЖЕНОЇ БУДОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Соловйов С.О., Кирієнко П.І., Ларіна О.В. Гудзенко Н.В., Бойко В.П.

РОЗРОБЛЕННЯ КАТАЛІЗАТОРІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ БІОЕТАНОЛУ В 1,3-БУТАДІЄН ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СИНТЕЗУ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ ОЛІГОМЕРІВ ЯК ЗВ’ЯЗУЮЧИХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Яволовський А.О., Чіхічін Д.Г., Давтян А.С., Левченко О.О., Камалов Г.Л.

МОДИФІКОВАНІ КИСЛОТАМИ ТА 3d МЕТАЛАМИ АЛЮМОСИЛІКАТИ З РОДОВИЩ УКРАЇНИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГЛІЦЕРИНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

Короткіх М.І., Раєнко Г.Ф., Сабєров В.Ш., Єня В.І., Авксентьєв О.С. Швайка О.П.

СИНТЕЗ НУКЛЕОФІЛЬНИХ АЛЕНІВ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ОЛЕФІНІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ КАТАЛІЗАТОРІВ РЕАКЦІЇ ГІДРОДЕГАЛОГЕНУВАННЯ ГАЛОАРЕНІВ

Савельєв Ю.В., Білявська Л.О., Брикова О.М., Робота Л.П., Травінська Т.В., Іутинська Г.О.

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Сисюк В.Г., Гранчак В.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕМНІЙОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ МОДИФІКАТОРІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ДЛЯ 3D ДРУКУ

Кириллов С.О., Потапенко Г.В., Ліснича Т.В.

АЖУРНА ЛІТІЙ-МАНГАНОВА ШПІНЕЛЬ LiMn2O4 КВАЗІСФЕРИЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ, ОДЕРЖАНА ШЛЯХОМ ГІДРОЛІЗУ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК, ЯК КАТОДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Кублановський В.С., Берсірова О.Л., Японцева Ю.С., Мальцева Т.С., Нікітенко В.М., Дев’яткін С.В., Кочетова С.А., Бабенков Є.А., Нечипорчук С.В., Писаненко О.Д., Богданович Л.В

СПІВОСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМУ, МОЛІБДЕНУ ТА РЕНІЮ ІЗ КОБАЛЬТОМ З УТВОРЕННЯМ БІНАРНИХ ТА ТЕРНАРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ СПЛАВІВ

Малєтін Ю., Стрижакова Н., Зелінський С., Гоба В., Лисенко А., Гоженко О., Малетін А.

МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО МОДИФІКАЦІЇ НАНОПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ

Швець О.В., Курмач М.М., Конишева К.М., Яремов П.С., Черненко Ж.В.

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ІЄРАРХІЧНИХ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ ПЕРЕГРУПУВАННЯ АРИЛ- ТА ЦИКЛОАЛКІЛОКСИМІВ В ІМІДИ ЗА БЕКМАНОМ


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/inphyschemnaski/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420