На главную
Українська English
ГлавнаяКонкурс на замещение вакантных должностей

Конкурс на замещение вакантных должностей

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в  Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

Назва підрозділу

Назва вакантної посади

Кількість вакансій

відділ пористих речовин і матеріалів

  • молодший науковий співробітник

 

  2

 

відділ каталітичних окисно-відновних процесів

  • провідний інженер

  1

 

 

відділ вільних радикалів

  • молодший науковий співробітник
  • провідний інженер

  1

 

  1

 

Документи для участі у конкурсі приймаються з 19 червня до 20 липня 2020 р. відділом кадрів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

1. Кандидати, які не є працівниками Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України:

1)   письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2)   копію документа, що посвідчує особу;

3)   заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4)   автобіографію;

5)   копію трудової книжки (за наявності);

6)     копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7)      перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8)   письмову згоду на обробку персональних даних.

2. Кандидати, які працюють в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

 

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади наукового працівника може претендувати:

  • молодшого наукового співробітника, провідного інженера з основного напряму діяльності — особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр, який має не менше 3 статей в рецензованих фахових виданнях (з них 2 -  у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus);

 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 20 липня 2020 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз'яснень щодо конкурсу: Долгіх Лідія Юріївна тел.:+38 (044) 525 76 00; електронна пошта: admini@inphyschem-nas.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03028, м. Київ, просп. Науки, 31, відділ кадрів Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

тел. +38 (044) 525 65 30.

Адреса веб-сайту Інституту: www.inphyschem-nas.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 18.06.2020